ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 1 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
692
     PDF

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

Stan prawny: 15 października 2013 r.

Tom I:

 • Kodeks karny
 • Kodeks postępowania karnego
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kodeks karny skarbowy
 • Kodeks cywilny
 • Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Prawo wekslowe
 • Prawo spółdzielcze
 • Ustawa o własności lokali
 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa o zastwie rejestrowym i rejestrze zastwów
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia spraw przed wszczęciem takiego postępowania
 • Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 • Uchwała Nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie "Regulaminu wykonywania zawodów adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach"
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności