ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

XAML - Programowanie

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

XAML (ang. Extensible Application Markup Language) - deklaratywny język znaczników, który powstał jako wsparcie dla klas i metod framerowka .NET, głównie do obsługi interakcji z użytkownikiem. Pełni też rolę języka opisu dla technologii WPF (ang. Windows Presentation Foundation) czy Windows Workflow Foundation.
XAML opiera się na języku XML, umożliwia dzięki temu opis bogatych wizualnie interfejsów tworzonych w Adobe Flash, SVG, LZX czy XUL. Pliki w języku XAML zazwyczaj tworzy się ręcznie, bądź z użyciem narzędzi jakich jak Microsoft Expression Studio.