ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Mathcad

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

W dziale tym znajdziecie książki szczegółowo omawiające możliwości programu Mathcad, służącego do wykonywania złożonych obliczeń, wizualizacji ich wyników, a także tworzenia dokumentacji projektowej. Każdy, kto potrzebuje zaawansowanego pakietu matematycznego, doceni zalety tej aplikacji.

Poznacie szereg ułatwień, wspomagających obliczenia z dziedziny statystyki, analizy matematycznej lub obliczeń finansowych. Operacje macierzyste, rozwiązywanie równań i układów równań czy tworzenie wykresów dwu- i trójwymiarowych staną się mniej skomplikowane. Dzięki książkom z tego działu poznacie ogromne możliwości i atuty pracy z programem Mathcad, niezależnie czy dopiero stawiacie pierwsze kroki, czy jesteście zaawansowanymi użytkownikami.