ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Upom Malik

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Upom Malik jest naukowcem, zajmuje się analizą danych i stosowaniem SQL do rozwiązywania problemów z branży finansów i energetyki.