×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Informujemy, że spółka Helion S.A. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pt „Wsparcie i utrzymanie rynku książki w okresie objętym pandemią COVID-19”. (nr wniosku: POIR.03.04.00-24-0154/20-00)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.4 „Dotacje na kapitał obrotowy”.

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

PLANOWANE EFEKTY: Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 106 032,09 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzydzieści dwa złote dziewięć groszy).

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: intensywność wsparcia 100%.

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020-30.09.2020r

Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint