ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Józef Wyciślok
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
231
     PDF

Spółki osobowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek osobowych autorstwa wybitnego specjalisty w zakresie prawa podatkowego Józefa Wyciśloka omawia zagadnienia  dotyczące spółek osobowych, które już od wielu lat stanowią interesującą alternatywę dla spółek kapitałowych, w tym głównie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, a także łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. W myśl przepisów art. 2 KSH oraz art. 4 par. 1 pkt 1 i 2 KSH spółki handlowe dzielimy na spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)  - przedmiot prezentowanej pracy, oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna).

Warto zastanowić się, skąd bierze się popularność spółek osobowych, skoro przez zawiązanie spółki kapitałowej wspólnicy nie biorą na siebie osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania, przez co ekonomiczne ryzyko wspólnego przedsięwzięcia, ponoszone przez każdego ze wspól­ników, jest wyraźnie mniejsze. Najważniejsze powody, dla których potencjalni wspólnicy wciąż decydują się na tworzenie spółek osobo­wych są dwa.

  1. Pierwszym są korzyści podatkowe. Spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - podatek ten płacą wspólnicy po dokonaniu podziału zysku, każdy od przypadającej mu części. Tymczasem dochód spółki kapitałowej jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych, potem dopiero może zostać podzielony między wspólników - a każdy z nich zapłaci podatek od wypłaconej mu części zysku (dywidendy).
  2. Drugi powód popularności spółek osobowych to brak wymogów co do minimalnego kapitału założycielskiego - co pozwala utworzyć i prowadzić wspólne przedsięwzięcie nawet bez posiadania wysokiej wiarygodności kredytowej czy też dużej ilości środków własnych.

Niniejsza praca została podzielona na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy prezentuje charakterystykę spółek osobowych, w którym Czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się m.in. z problematyką:

  • aportów;
  • podobieństw i różnic pomiędzy spółką osobową a kapitałową;
  • spółki jawnej;
  • spółki partnerskiej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo-akcyjna;
  • komandytowej spółki rodzinnej.

Rozdział drugi  przedstawia problematykę przekształcenia spółek osobowych. Przekształcenia spółek prawa handlowego są powszechnym działaniem związanym z elastycznością podmiotów gospodarczych.

W rozdziale tym przedstawiono min. problematykę dotyczącą przekształcenia spółek osobowych w kapitałowe i przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową.

Rozdział trzeci przedstawia spółki osobowe na gruncie polskiego podatku dochodowego.

Rozdział czwarty  prezentuje spółki osobowe w świetle Umowy Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W rozdziale tym omówiono stosowanie Umowy Modelowej OECD do spółek osobowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców (w szczególności spółek osobowych), do szeregu firm i ośrodków doradztwa podatkowego oraz ośrodków prowadzących szkolenia z tej tematyki, a także wszystkich zainteresowanych prezentowanymi zagadnieniami.

 

0 Józef Wyciślok

Zamknij

Wybierz metodę płatności