ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wydanie 4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Paweł Granecki
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1299
     PDF

Prawo zamówień publicznych. Komentarz zawiera praktyczne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów tytułowej ustawy, bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków oraz dorobkiem doktryny, z powołaniem się na najnowsze tezy orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.

Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Opracowanie zawiera ponadto wzory dostępnych on-line oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Obecne, 4. wydanie Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:

1) ustawy z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1473), która zawiera m.in. zmiany dotyczące:

 • pojęcia umowy o podwykonawstwo,
 • informacji zawartych w specyfikacji,
 • podwykonawców (wskazanie, zakres),
 • zamówień z wolnej ręki (przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania),
 • umów w sprawach zamówień publicznych (zapłaty wynagrodzenia i jego terminu, bezpośredniej zapłaty, umowy o roboty budowlane),
 • udzielania zaliczek;

2) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1047), która przewiduje, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie będą stosowane do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
 • wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
 • zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
 • przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy;

3) ustawy z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 984), która określa:

 • możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów określonych w ustawie;
 • rodzaje działalności wyłączające stosowanie ustawy;

4) ustawy z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423), doprecyzowująca wyłączenie stosowania ustawy, okoliczności udzielenia zamówienia oraz unieważnienie postępowania o udzielenie oferty.

Prezentowany komentarz jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób przystępny i zrozumiały rozwiewa znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy w poszczególnych jej artykułach.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecany jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Autorem publikacji jest Paweł Granecki - radca prawny specjalizujący się w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prowadzący swoją Kancelarię Doradztwa Prawnego, atestator. Były pracownik jednostek samorządu terytorialnego. Doradca zamawiających i wykonawców. Przewodniczący Zespołu Zamówień Publicznych Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, ekspert biorący udział w pracach legislacyjnych nad kolejnymi zmianami przepisów systemu zamówień publicznych. Kluczowy ekspert w programie Phare 2002, dotyczącym systemu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu prawa zamówień publicznych. Od 1995 r. wykładowca w zakresie prawa zamówień publicznych oraz współpracownik Instytutu Prawa Zamówień Publicznych.

0 Paweł Granecki

Zamknij

Wybierz metodę płatności