Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Podatki 2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
1307
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.

Podatki 2013,  to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków.

W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową,
  • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • ustawę o podatku od towarów i usług
  • ustawę o podatku akcyzowym,
  • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawę o opłacie skarbowej,

Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.

0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności