ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Kolokwia aplikacyjne. Testy: pytania i odpowiedzi. Tom 1 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Joanna Ablewicz
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
491
     PDF

Książka Kolokwia aplikacyjne, została przygotowana specjalnie dla Aplikantów. Spośród wielu ustaw, które poznają w toku aplikacji, zostały wybrane najważniejsze i na ich podstawie przygotowano testy. W niniejszej książce brak jest pytań do każdego przepisu konkretnej ustawy, skoncentrowano się bowiem na najważniejszych lub najbardziej kontrowersyjnych zagadnieniach związanych z konkretną dyscypliną prawa, gdyż podstawy opanowali już w trakcie studiów. Część pytań oparta jest bezpośrednio na przepisach ustaw, ale w większości przygotowano pytania, których podstawę stanowi orzecznictwo sądów. Z uwagi na fakt, że w toku aplikacji wymaga się od Aplikantów poznania nie tylko treści przepisów prawa, ale i umiejętności ich stosowania, a te nabywa się właśnie poprzez studiowanie orzecznictwa - dlatego w naszych testach podstawę wielu odpowiedzi stanowią orzeczenia sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego, a także organów podatkowych.

Z uwagi na obszerność materiału testy zostały podzielone na dwa tomy, nie sugerowano się jednak przy tym zakresem materiału na poszczególnych latach aplikacji (wybór jest losowy), gdyż jest on różny w poszczególnych izbach i radach.

 • Jesteś już aplikantem radcowskim, adwokackim lub notarialnym?
 • Przystępujesz wkrótce do trudnego kolokwium rocznego?
 • Masz za mało czasu na czytanie długich, teoretycznych podręczników?
 • Jeżeli tak, to znalazłeś książkę, dzięki której szybko powtórzysz materiał na kolokwium, już z najnowszymi zmianami w prawie oraz wybranym orzecznictwem z danej dziedziny.
 • W dwóch tomach zebrano testy z najważniejszych dziedzin objętych programem aplikacji, od razu z odpowiedziami i wskazaniem podstawy prawnej lub odpowiedniego orzeczenia.
TOM 1 OBEJMUJE TESTY Z: TOM 2 OBEJMUJE TESTY Z:

Organów ochrony prawnej, m.in.:

 • Konstytucji RP
 • Prawa o adwokaturze
 • ustawy o radcach prawnych
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)

Prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, kosztów sądowych oraz ksiąg wieczyctych i hipoteki, m.in.:

 • Kodeksu cywilnego
 • Kodeksu postępowania cywilnego
 • Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawa karnego materialnego i procesowego, m.in.:

 • Kodeksu karnego
 • Kodeksu postępowania karnego
 • Kodeksu wykroczeń i postępowana w sprawach o wykroczenia
 • Kodeksu karnego skarbowego

Prawa gospodarczego i handlowego, m.in.:

 • Kodeksu spółek handlowych
 • ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Prawa finansowego i podatkowego
0 Joanna Ablewicz

Zamknij

Wybierz metodę płatności