ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Egzaminy. Aplikacje 2014 radcowska i adwokacka. Tom 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
709
     PDF

Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki.

Stan prawny: 5 października 2013 r.

 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Kodeks spółek handlowych
 • Prawo bankowe
 • Prawo przewozowe
 • Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych
 • Ustawa o fundacjach
 • Kodeks pracy
 • Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowycm Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Prawo o stowarzyszeniach
 • Prawo budowlane
 • Ustawa o pomocy społecznej
0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności