ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Big Data

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Big data to termin odnoszący się do wielkich zbiorów danych i ich przetwarzania. Dzięki ich aktywnemu zbieraniu i analizie dochodzi się do nowych zasobów wiedzy. Proces big data opiera się na 4 filarach (tzw. 4V, w polskiej wersji językowej 4W): wykorzystania wewnętrznych zasobów, wnioskowania, wzbogacania zasobów o Informacje z rynku i zewnętrznych baz oraz końcowej weryfikacji hipotez i wniosków. Otrzymane w ten sposób Informacje o różnym stopniu złożoności, w postaci profilów (np. sytuacji, osób, zachowań) są wykorzystywane powszechnie w biznesie, telekomunikacji i innych branżach.