ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autorzy:
Bożena Lenart, Renata Tonder
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
279
     PDF

O czym jest książka?

Książka skupia się na istotnych z punktu widzenia pracodawcy obszarach:

 1. Uprawieniach pracownika do urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego z tytułu przysposobienia dziecka i dodatkowego urlopu z tego samego tytułu, urlopów dla ojców oraz nowego świadczenia dla pracowników, którym jest urlop rodzicielski.
 2. Ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego podstawy i wysokości za okresy odpowiadające okresom urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego.
 3. Prawidłowym dokumentowaniu prawa do urlopów macierzyńskich i rodzicielskiego oraz dokumentach niezbędnych do wypłaty zasiłków macierzyńskich.

Co się zmieniło w przepisach?

Najistotniejsze zmiany

Od 17 czerwca br. zmieniły się przepisy w Kodeksie pracy dotyczące nabywania uprawnień do urlopów z tytułu macierzyństwa pracownika. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie urlopów. Do tej wymiar urlopu z tytułu jednego dziecka urodzonego przy porodzie wynosił 20 tygodni. Pracownica lub pracownik mógł wydłużyć ten urlop o 4 tygodnie.

Od 17 czerwca br. rodzic na jedno dziecko może skorzystać z urlopu w wymiarze nawet  52 tygodni - 364 dni!  (Urlop ten jest naturalnie dłuższy w przypadku ciąży mnogiej)

Wydłużenie urlopu było możliwe dzięki:

 1. zachowaniu dotychczasowego wymiaru urlopu macierzyńskiego - 20 tygodniu
 2. wydłużeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego - z 4 do 6 tygodni
 3. wprowadzeniu nowego urlopu rodzicielskiego - 26 tygodni

Zmiany w Kodeksie pracy pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia modyfikacji także w innych przepisach. Najistotniejsze dokonano w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, tzw. ustawie zasiłkowej. Do tej pory za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu ubezpieczona/y otrzymywali 100% podstawy wymiaru zasiłku. Od 17 czerwca br. 100% podstawy otrzymują tylko te osoby, które nie zdecydują się na urlop rodzicielski.

Zasiłek macierzyński aktualnie przysługuje:

 1. 100% podstawy - za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu
 2. 60% podstawy - za okres urlopu rodzicielskiego
 3. 80% podstawy - za wszystkie pełne okresy urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu i urlopu rodzicielskiego (jeśli pracownik na czas zgłosi chęć przebywania na wszystkich urlopach)

Pozostałe niektóre zmiany, o których możesz nie wiedzieć

 • Czy wiesz, że maksymalny wymiar urlopu macierzyńskiego przed porodem wynosi nie więcej niż 6 tygodni?
 • Czy wiesz, że urlopu w czasie urlopu wychowawczego oraz okres zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia nie skraca się już o 2 tygodnie?
 • Czy wiesz, że z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać rodzice równocześnie?
 • Czy wiesz, że za okres urlopów  rodzicielskich rodzice mogą otrzymać różne stawki?

Czym książka się wyróżnia?

 1. Skupia się na wszystkich pięciu obszarach związanych z urlopami macierzyńskimi:
  - prawo pracy - przyznawanie prawa do urlopów dla rodziców;
  - dokumentacja - zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania urlopu oraz wypłaty zasiłku przez pracodawcę lub przez ZUS, także wtedy, gdy ubezpieczony nie jest pracownikiem, książka      zaopatrzona jest w liczne wzory dokumentów obowiązujących od 17 czerwca br. (35 wzorów);
  - zasiłki - przyznawanie zasiłku, ustalanie wysokości i naliczanie - czyli wszystkie informacje niezbędne dla działów kadrowo-płacowych;
  - rozliczenia zasiłków macierzyńskich z podatku i składek ZUS
  - jak stosować przepisy przejściowe (temat dotyczy dzieci urodzonych w pierwszym kwartale 2013 r. - zatem ten argument pozostanie aktualny do sierpnia/września.
 2. Napisana jest w sposób praktyczny przez znakomitych ekspertów - prawników MPiPS i ZUS - współtwórców zmian w przepisach
 3. Zawiera zestawienia wymiarów w tabelach
 4. Zawiera interpretacje i podpowiedzi, jak stosować nowe przepisy, w szczególności - jak należy zmodyfikować dotychczasowe zasady postępowania, dokumenty, rozliczenia
 5. Zawiera liczne przykłady, case study, w których przedstawiono możliwe komplikacje w udzielaniu urlopów i wypłacie zasiłków
 6. Przedstawia  rozliczenia "krok po kroku" zasiłków macierzyńskich, ustalanie podstaw zasiłkowych, wypłaty świadczeń, wypełnianie dokumentacji ZUS pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich
 7. Dodano także przepisy: Kodeks pracy w części dotyczącej uprawnień rodziców, pełną ustawę "zasiłkową" oraz ustawę wprowadzającą zmiany
0 Bożena Lenart, Renata Tonder

Zamknij

Wybierz metodę płatności