ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Transformacja postkomunistyczna Studium przypadku zmian instytucjonalnych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Jan Winiecki
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
316
     PDF

Ebook

54,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka jest podręcznikiem akademickim systematyzującym wiedzę na temat transformacji krajów postkomunistycznych. Autor koncentruje uwagę na tym, jak zmiany instytucjonalne i prowadzona w ich ramach polityka powodowały zmianę systemową i w jej wyniku wprowadzały gospodarkę poszczególnych krajów w świat efektywnego wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem bowiem w studiowaniu zagadnienia transformacji znacznie bardziej pomocne są analizy zmian instytucji (i prowadzonej przez nie polityki) niż zmiany ilościowe czynników wytwórczych i zasobów materialnych zużywanych w procesie produkcji, ponieważ to nie brak zasobów, lecz patologiczne instytucje doprowadziły do upadku komunizmu.

Treść podręcznika została przedstawiona w dwunastu rozdziałach obejmujących

cztery bloki tematyczne:

  • pierwszy (rozdz. 1-3) zawiera rozliczenie z komunistyczną gospodarką;
  • kolejne rozdziały (4-8) stanowią najważniejszy blok tematyczny podręcznika, przedstawiający ekonomię polityczną zmian instytucjonalnych i dynamikę tych zmian w interakcji ze zmianami w realnej gospodarce;
  • dwa następne rozdziały (9-10) są studiami przypadków: rynku oraz sektora bankowego w transformacji;
  • rozdziały 11-12 oraz Posłowie tworzą ostatni blok tematyczny dotyczący niezmiernie ważnych problemów relacji gospodarki danego kraju ze światem zewnętrznym.

Lektura tego podręcznika jest wprost fascynująca i trudno się od niej oderwać. (...) Jest to synteza zawierająca jednak bardzo konkretne wyniki różnorodnych, nierzadko dość szczegółowych badań samego Autora lub innych badaczy z całego świata. Doskonałym pomysłem są teksty "okienek", które są znakomitą ilustracją tez przedstawianych w poszczególnych rozdziałach (...). Nie ulega wątpliwości, że jest to dzieło, które zawsze powinno być "pod ręką" - stąd podręcznik - czyli książka, która stoi w pierwszym rzędzie na półce po to, żeby z łatwością do niej sięgnąć".

Prof. UG dr hab. Henryk Ćwikliński

Katedra Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Gdański

Publikacja kierowana jest zarówno do studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych, jak i do wszystkich osób zainteresowanych problematyką transformacji postkounistycznej.

0 Jan Winiecki

Zamknij

Wybierz metodę płatności