ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sprawozdania finansowe za 2013 w jednostkach finansów publicznych (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Mieczysława Cellary
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
342
     PDF

W 2013 r. miały miejsce zmiany w ustawie o rachunkowości, które mają wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdawczości finansowej za 2013 r.

Niniejsze wydanie publikacji jest znacznie rozszerzone, w stosunku do poprzednich wydań publikacji, w szczególności o zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych.

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 1. zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
 2. prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności  ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 3. podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 4. udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 5. przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 6. odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 7. korygowania błędnych zapisów księgowych;
 8. księgowania na przełomie roku budżetowego;
 9. przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 10. księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
  • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
  • dokonywanie odpisów aktualizujących,
  • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
 11. zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2013 r.,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2013 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
0 Mieczysława Cellary

Zamknij

Wybierz metodę płatności