ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Prawo mieszkaniowe. Komentarz (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Adam Doliwa
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
921
     PDF

Ostatnie, 3. wydanie komentarza ukazało się w 2006 r.; od tego czasu wprowadzono liczne zmiany w przepisach niemal wszystkich ustaw składających się na przywołane dzieło. W oparciu o różnego rodzaju przesłanki społeczne i gospodarcze ustawodawca zarówno dodał nowe, zmienił treść obowiązujących, jak i uchylił odpowiednie przepisy prawne -

  • w ustawie z 2001 r. o ochronie praw lokatorów omówiono zmiany m.in.: wprowadzającą definicję tymczasowego pomieszczenia do ustawy o ochronie praw lokatorów oraz obowiązku wskazania tymczasowego pomieszczenie przez gminę w przypadku wykonywania przez komornika opróżnienia lokalu,  czy też dodania nowej instytucji najmu okazjonalnego;
  • w ustawie z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany dotyczyły zakazu odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków w przypadku przekształceń praw do lokali czy zmiany regulacji odnośnie lokali mieszkalnych  wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
  • w ustawie z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmiana dotyczyła wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jedynie ustawa z 1994 r. o własności lokali obowiązuje dziś w niezmienionym od 2004 r. brzmieniu.

W nowym, 4. wydaniu autor szczegółowo analizuje:

  • formy prawne korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawo do lokali, prawo własności),
  • formy administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego),
  • regulacje związane z wspieraniem budownictwa mieszkaniowego
  • zasady i formy ochrony praw lokatorów.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autora w książce znajdują się praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zagadnień związanych z najmem i dzierżawą, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz innych kwestii prawa mieszkaniowego. Jest to niekwestionowana pomoc zarówno z punktu widzenia wynajmującego, dzierżawiącego czy właściciela, poprzez wszelkiego rodzaju administratorów jak również dla samych deweloperów i wykonawców.

Autor, na ile to jest możliwe, zajmuje wyraźne stanowisko w kwestiach wzbudzających wątpliwości w praktyce stosowania komentowanych ustaw.  Ponadto opracowanie zawiera objaśnienie do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe.

Ponadto w tezach komentarza do przepisów poszczególnych ustaw uwzględnione zostały najnowsze wypowiedzi doktrynalne, a także orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (czyli sędziów, notariuszy, adwokatów czy radców prawnych), właścicieli i najemców lokali, zarządców (administratorów) i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, a także członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób pełniących funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

0 Adam Doliwa

Zamknij

Wybierz metodę płatności