ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Michał Rojewski
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
161
     PDF

Kazusy Becka "Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne" podzielone są na dwie części:

PIERWSZA składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in.:

- postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np.: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;

- postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym m.in.: składu sądu, pełnomocnictwa, kosztów sądowych;

- postępowania egzekucyjnego w administracji, np.: wszczęcia egzekucji, tytułu wykonawczego, zbiegu egzekucji;

DRUGA część zawiera wzory wniosków i pism procesowych, sporządzone zgodnie z wymogami i odpowiadające potrzebom praktyki, m.in.:

- wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu,

- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

- wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

- sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego,

- wniosek o zwolnienie rzeczy spod egzekucji.

0 Michał Rojewski

Zamknij

Wybierz metodę płatności