ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Podatki 2012 - format A4 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Aneta Flisek
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
676
     PDF

Podatki 2012,  to najbardziej kompleksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków.

W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową,
  • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • ustawę o podatku od towarów i usług
  • ustawę o podatku akcyzowym,
  • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • ustawę o opłacie skarbowej,

Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.

Zamieszczone ustawy i rozporządzenia uwzględniają zmiany przepisów na 10 stycznia 2012 r.


 

<div style="display:inline;" mce_style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" mce_style="border-style:none;" alt="" src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/978377331/?label=SO5nCOXYuQMQ87TD0gM&guid=ON&script=0" mce_src="http://www.googleadservices.com/pagead/conversion/978377331/?label=SO5nCOXYuQMQ87TD0gM&guid=ON&script=0"/> </div>

0 Aneta Flisek

Zamknij

Wybierz metodę płatności