Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Adam Balicki
Wydawnictwo:
C. H. Beck
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
249
     PDF

Ochrona danych osobowych w szkołach stanowi bardzo ważną i trudną problematykę. Jak wykazały kontrole GIODO w szkołach i placówkach oświatowych w wielu przypadkach dochodziło do łamania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z tego powodu ich znajomość jest niezbędna dla prawidłowej pracy szkoły. Znajomością taką powinni wykazywać się nie tylko dyrektorzy, pełniący funkcje administratorów danych osobowych w swoich placówkach, ale również wszyscy nauczyciele, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z takimi danymi oraz pracownicy organów prowadzących szkoły. Ponadto przepisy prawa nakładają na każdego dyrektora szkoły i placówki opracowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Publikacja przedstawia takie zagadnienia jak:

  • regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych,
  • rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez szkołę,
  • dokumentacja szkolna związana z ochroną danych osobowych,
  • rodzaje zbiorów danych osobowych w szkołach,
  • zasady dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych,
  • obowiązki dyrektora szkoły jako administratora danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych w systemach IT,
  • kontrole GIODO w szkołach,
  • ochrona danych osobowych a system informacji oświatowej.

W publikacji wskazane zostały przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w szkołach, rodzaje tych danych, wraz ze wskazaniem w jaki sposób należy z nimi postępować. Omówiona została również problematyka rejestracji baz danych osobowych w GIODO.

 

 

Problematykę ochrony danych osobowych w szkołach regulują głównie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Duże znaczenie mają również ustawy o systemie informacji oświatowej. Przepisy zawarte we wspomnianych aktach prawnych nakładają na dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych, liczne obowiązki związane z zapewnieniem prawidłowego przetwarzania wspomnianych danych. Jednakże znajomość przepisów dotyczących tej problematyki dotyczy również nauczycieli, którzy powinni wiedzieć kiedy, i w jaki sposób mogą przetwarzać dane osobowe uczniów.

W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia związane z ochroną danych osobowych odnoszące się do funkcjonowania szkoły i placówki oświatowej.  Zagadnienia te poparte zostały decyzjami i wystąpieniami GIODO dotyczącymi szkół, jak również wzorami dokumentów.

Dyrektor szkoły znajdzie tu w szczególności zagadnienia dotyczące:

1)     zasad dopuszczalności przetwarzania danych osobowych uczniów,

2)     zasad dopuszczalności przetwarzania danych osobowych nauczycieli,

3)     rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO,

4)     zasad opracowywania obowiązkowej dokumentacji szkolnej dotyczącej ochrony danych osobowych,

5)     zasad powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

6)     kontroli GIODO w szkołach.

Nauczyciel znajdzie tu w szczególności zagadnienia dotyczące

1)     zasad postępowania ze zbiorami danych osobowych w szkołach,

2)     zasad postępowania z tworzonymi doraźnie zbiorami danych osobowych uczniów

Rodzic i uczeń znajdzie tutaj zagadnienia dotyczące praw osoby, której dane przetwarza szkoła.

0 Adam Balicki

Zamknij

Wybierz metodę płatności