ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Podstawy programowania w języku C++ (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Zieliński Józef
Okładka książki/ebooka Podstawy programowania w języku C++

Okładka książki Podstawy programowania w języku C++

Okładka książki Podstawy programowania w języku C++

Okładka książki Podstawy programowania w języku C++

Wydawnictwo:
Impuls
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
192
Druk:
oprawa miękka

W książce przedstawiono ważniejsze konstrukcje języka C++ stosowane w programowaniu imperatywnym. Konstrukcje języka są ilustrowane przykładami algorytmów o stopniowanej trudności, od algorytmów arytmetycznych do zadań z zagranicznych olimpiad. W przykładowych algorytmach stosowane jest szerokie spektrum operatorów języka C++, w tym rzadziej spotykany operator przecinkowy. Używanie różnych operatorów pozwala na bardzo zwięzłe tworzenie programów w języku C++. Pokazano również powstawanie błędów obliczeń, wynikających z obliczeń zmiennopozycyjnych.

Translacja programu napisanego w języku wysokiego poziomu (do którego należy też język C++) polega na utworzeniu kodu wynikowego na podstawie kodu źródłowego. Translacja składa się z etapu kompilacji kodu źródłowego oraz etapu konsolidacji, czyli łączenia. Kompilacja polega na tłumaczeniu kodu źródłowego programu na we- wnętrzny język język maszynowy i utworzeniu tzw. kodu obiektowego:

1) analizy syntaktycznej (składniowej) polegającej na grupowaniu symboli leksykalnych w wyrażenia gramatyczne,

2) analizy semantycznej polegającej na kontroli poprawności programu źró- dłowego i zbieraniu informacji do fazy tworzenia kodu wynikowego.

Konsolidacja polega na łączeniu kodu obiektowego z dodatkowym kodem startowym, kodem z bibliotek i utworzeniu pliku końcowego z kodem wykony- walnym...(więcej znajdziecie w książce).

0 Zieliński Józef

Zamknij

Wybierz metodę płatności