ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Andrzej Daniluk - książki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Andrzej Daniluk jest adiunktem w Zakładzie Informatyki Stosowanej Instytutu Informatyki UMCS. Jest autorem i współautorem ponad 30 artykułów naukowych oraz kilku programów symulacyjnych opublikowanych czasopismach o światowym zasięgu z listy Journal Citation Reports. Jest też członkiem rady redakcyjnej czasopisma Journal of Information Technology & Software Engineering.