Recenzje:
Programowanie obiektowe to koncepcja pozwalająca na efektywne i szybkie tworzenie aplikacji. Ułatwia ona proces ich rozwijania i optymalizowania, a ponadto sprzyja ponownemu wykorzystywaniu opracowanego kodu. Wszechstronne stosowanie technik programowania obiektowego może być jednak trudne, szczególnie dla tych programistów, którzy dotychczas posługiwali się językami proceduralnymi. Zdaje sobie z tego sprawę m.in. autor prezentowanej książki, który podjął próbę przybliżenia zasad programowania obiektowego w oparciu o w pełni obiektowy język programowania, jakim jest Java.

Na wstępie zaprezentował on ogólne cechy programowania obiektowego, po czym przystąpił do omówienia cech szczególnych obiektowości Javy. Przybliżył czytelnikom zagadnienia związane z klasami, obiektami, interfejsami, metodami, pakietami i modyfikatorami. Sporo uwagi poświęcił apletom, stanowiącym przykład obiektowego podejścia do całego programu. Na uwagę zasługują również materiały traktujące o programowaniu sterowanym zdarzeniami oraz o obsłudze wyjątków, za pomocą której realizowana jest m.in. obsługa błędów pojawiających się w programie. Warto też wnikliwie zapoznać się z rozdziałem poświęconym programowaniu wielowątkowemu, w którym zawarte zostały interesujące wskazówki związane z zarządzaniem wątkami i ich synchronizacją.

Na słowa uznania zasługuje fakt, że autor wzbogacił swe rozważania pokaźną ilością kodów źródłowych. Liczące zwykle od kilku do kilkunastu linii fragmenty programów nie tylko ilustrują opisywane zagadnienia, lecz również stanowią przykłady efektywnych metod implementacji mechanizmów wykorzystywanych w praktyce w rzeczywistych aplikacjach. Tego typu podejście sprawia, iż stanowią one szczególnie istotny element w procesie opanowywania zasad programowania obiektowego. Książkę warto polecić zarówno początkującym programistom, jak i doświadczonym twórcom oprogramowania, dla których może ona stanowić rodzaj podręcznego kompendium wiedzy o technikach obiektowych.

Magazyn Internet KK; 07/06