ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Java. Aplikacje bazodanowe

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Michał Grochala
Java. Aplikacje bazodanowe Michał Grochala - okładka książki

Java. Aplikacje bazodanowe Michał Grochala - okładka książki

Java. Aplikacje bazodanowe Michał Grochala - okładka audiobooka MP3

Java. Aplikacje bazodanowe Michał Grochala - okładka audiobooks CD

Wydawnictwo:
Helion
Ocena:
4.6/6  Opinie: 15
Stron:
96
Druk:
oprawa miękka

Sprawdź nowe wydanie

Java aplikacje bazodanowe. Wydanie II
Michał Grochala
Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z pisaniem aplikacji sięgających bezpośrednio do bazy danych, na przykład w języku C lub jakimkolwiek innym, na pewno spotkałeś się z koniecznością tzw. "mapowania" pewnych specyficznych typów danych jakiejś bazy do typów odpowiadających stosowanemu przez Ciebie językowi programowania. Java uwalnia Cię od tego niewygodnego obowiązku, gdyż wszelkie dane...
"Java -- aplikacje bazodanowe" jest książką wprowadzającą czytelnika w świat interfejsów i klas JDBC. Świat ten, z pozoru tajemniczy i skomplikowany, w rzeczywistości dla zaznajomionego z nim użytkownika, okazuje się być bardzo przejrzystym, prostym i przede wszystkim przyjaznym środowiskiem.

Należy bowiem podkreślić, że technologia JDBC została stworzona właśnie z myślą o możliwie maksymalnej prostocie, przy jednoczesnej możliwości pełnego wykorzystania wszystkich udogodnień, jakie dają nam współczesne bazy danych.

Książka jest przeznaczona główne dla programistów, studentów, oraz czytelników znających język Java, którzy chcą poszerzyć swą o wiedzę o zagadnienia związane z pisaniem aplikacji bazodanowych. Znalazły się w niej także nieco bardziej ogólne rozdziały (dotyczące podstawowych pojęć związanych z relacyjnymi bazami danych oraz wprowadzające do SQL-a), które pozwolą na zgłębienie tematu również mniej doświadczonym czytelnikom.

Książka obejmuje:

  • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych obejmujące podstawowe pojęcia i definicje z nimi związane
  • Wprowadzenie do SQL-a omawiające zastosowanie najczęściej używanych poleceń wraz z przykładami praktycznego ich zastosowania
  • Omówienie podstawowych klas oraz interfejsów wchodzących w skład JDBC
  • Wykorzystanie podstawowych operacji na bazie danych z użyciem wspomnianych powyżej klas i interfejsów (między innymi otwieranie bazy, wyciąganie danych, modyfikacje i dodawanie danych, obsługa transakcji)
  • Omówienie zaawansowanych technik obsługi baz danych dostępnych w technologii JDBC, takich jak: zaawansowane wykorzystanie obiektów ResultSet, wykorzystanie interfejsów CollableStatement, PreparedStatement, oraz BatchUpdate
  • Ponadto omówienie obsługi bardzo dużych obiektów, struktur, oraz wykorzystanie metadanych
  • Wprowadzenie do RMI -- czyli do technologii, która może być wykorzystana do przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi warstwami bardziej złożonych aplikacji

Wybrane bestsellery

0 Michał Grochala

Helion - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności