ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Danuta Kiałka

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania
Danuta Kiałka – autorka kilkudziesięciu publikacji do przedmiotów informatycznych na poziomie szkoły podstawowej (klasy 1 – 6): podręczników, zeszytów ćwiczeń, programów multimedialnych, poradników dla nauczycieli oraz programów nauczania. Nauczyciel dyplomowany matematyki i informatyki z wieloletnim stażem, były wicedyrektor szkoły podstawowej oraz nauczyciel akademicki. 
Pracę w szkole rozpoczęła w 1979 roku, jest absolwentką wydziału matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dwukrotnie studiów podyplomowych z informatyki, oligofrenopedagogiki oraz wielu innych kursów i szkoleń. Jest trenerem i egzaminatorem ECDL’a (Europejski Certyfikat Umiejętności Informatycznych) oraz egzaminatorem OKE we Wrocławiu.

Opracowała i wdrożyła na potrzeby szkoły między innymi: Autorski Program Wspierania Uzdolnień; projekt Wspomaganie działań szkoły w zakresie technologii informacyjnej; pomiary dydaktyczne. Wielokrotnie prowadziła konferencje metodyczne dla nauczycieli informatyki w całym kraju. 

Ogromne doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami sprawiają, że zna ona ich zainteresowania i potrzeby. Jej uczniowie zdobywali wielokrotnie wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach.  

Wśród wielu otrzymanych nagród najbardziej ceni sobie nagrodę Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia dydaktyczne (2007 rok), oraz nagrodę Edukacja XXI za jeden z podręczników, którego była współautorem, otrzymaną na 22. Targach Książki Edukacyjnej XXI w Warszawie. 

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz pisanie dla nich to jej pasja. 
więcej »