×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Podstawy. Wydanie IX"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
65 Tabela 3.3 \u 000d \u000d Uniqsilen
65 Tabela 3.3 \u 0022 \u0022 Uniqsilen
75 Rysunek 3.1 Brak strzałki od typu float do double. Strzałka (linia ciągła) od typu float do double. Uniqsilen
76 Tabela 3.4 ! ~++ -- +(jednoargumentowy) ()(rzutowanie) new ! ~ ++ -- +(jednoargumentowy) -(jednoargumentowy) ()(rzutowanie) new Uniqsilen
77 1 operator += ma wiązanie lewostronne operator += ma wiązanie prawostronne Uniqsilen
78 20 na łańcuch "brzydkiesłowousunięto" na łańcuch "brzydkie słowousunięto" Sławomir Góralczyk
80 Pierwszy pod ramką "Cześć!".equals(greeting") "Cześć!".equals(greeting) Uniqsilen
83 2 od dołu Zwraca wartość true, jeśli łańcuch jest identyczny z innym łańcuchem Zwraca wartość true, jeśli łańcuch jest identyczny z łańcuchem other Uniqsilen
88 17 od końca Dodaje łańcuch c. Dodaje łańcuch str. Uniqsilen
88 sam dół w obiekcie builder lub buffer w obiekcie klasy StringBuilder lub StringBuffer Sławomir Góralczyk
89 3 i 4 w pierwszym akapicie programowanie interfejsu wymaga programowanie interfejsu graficznego wymaga Sławomir Góralczyk
91 12 Sprawdza, czy dana sekcja znaków jest Sprawdza, czy następna sekcja znaków jest Uniqsilen
91 3 String text() String next() Dawid Góralczyk
93 Tabela 3.6 trzeci wiersz od końca Formatuje podobnie jak poprzednia specyfikacja. Formatuje ponownie argument z poprzedniej specyfikacji. Uniqsilen
95 8 pod Tabelą 3.7 (licząc od tabeli) Data: luty 9, 2004 Data: 9 luty 2004 Uniqsilen
113 3 od dołu do instrukcji i++ do instrukcji count++ Sławomir Góralczyk
119 6 licząc od podrozdziału 3.10.3 należy użyć metody copyTo należy użyć metody copyOf Sławomir Góralczyk
123 5 od dołu static int binarySearch(typ[] a, int start, int end typ v) 6 static int binarySearch(typ[] a, int start, int end, typ v) 6 Uniqsilen
128 2 odwołuje się do j-tego wiersza tej tablicy. odwołuje się do j-tego elementu tej tablicy. Uniqsilen
594 39 Domyślny plik konfiguracyjny to jre/lib/jogging.properties. Domyślny plik konfiguracyjny to jre/lib/logging.properties. Aleksander Jagielski
709 plik -

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
65 9 znakowych, jak i w łańcuchach, np. ′u\2122′ albo "Witaj\n". znakowych, jak i w łańcuchach, np. ′\u2122′ albo "Witaj\n". Bartłomiej Drożdż
76 Tabela 3.4 = += -= = /= %= &= /= ^= <<= >>= >>>= = += -= = /= %= &= |= ^= <<= >>= >>>= Grzegorz Szpetkowski
83 5 od wyciągu API Zwraca współrzędną kodową znaku, która zaczyna się lub kończy w określonej lokalizacji. Zwraca współrzędną kodową znaku, która zaczyna się w określonej lokalizacji. Grzegorz Szpetkowski
84 16 Zwraca długość łańcucha. Zwraca długość łańcucha, wyrażoną w jednostkach kodowych. Uniqsilen
84 5-7 Zwraca początek pierwszego podłańcucha podanego w argumencie str lub współrzędnej kodowej cp, szukanie zaczynając od indeksu 0, pozycji fromIndex czy też -1, jeśli napisu str nie ma w tym łańcuchu. Zwraca początek pierwszego podłańcucha podanego w argumencie str lub współrzędnej kodowej cp. Jeśli napisu str nie ma w tym łańcuchu zwraca -1. Szukanie zaczyna od indeksu 0, pozycji fromIndex. Uniqsilen
90 kod źródłowy System.out.println("Witaj, użytkowniku" + name + ". W przyszłym roku będziesz mieć " + (age + 1) + "lat."); System.out.println("Witaj, użytkowniku " + name + ". W przyszłym roku będziesz mieć " + (age + 1) + " lat."); Grzegorz Szpetkowski
90 linia przed pierwszą zamykającą klamrą System.out.println("Witaj użytkowniku" + name + ". W przyszłym roku będziesz mieć " + (age + 1) + "lat.");
}
}
System.out.println("Witaj użytkowniku" + name + ". W przyszłym roku będziesz mieć " + (age + 1) + " lat.");

in.close();
}
}
Paweł Burzawa
92 kod przy czwartym akapicie System.out.printf("%, .2f", 10000.0 / 3.0); System.out.printf("%,.2f", 10000.0 / 3.0); Grzegorz Szpetkowski
96 2 od dołu istnieje możliwość wystąpienia wyjątku związanego z nieodnalezieniem pliku istnieje możliwość wystąpienia wyjątku związanego z operacją wejścia-wyjścia. Grzegorz Szpetkowski
96 5 akapit od 3.7.3 Jeśli plik nie istnieje, można użyć metod print, (...) Jeśli plik nie istnieje, to zostanie utworzony. Można używać metod print, (...) Grzegorz Szpetkowski
97 1 throws FileNotFoundException throws IOException Grzegorz Szpetkowski
97 5 w drugiej ramce obsługą wyjątku FileNotFoundException obsługą wyjątku IOException Grzegorz Szpetkowski
98 2 i 4 w ramce C++ go to (dwukrotnie) goto (dwukrotnie) Grzegorz Szpetkowski
98 7 Instrukcje sterujące Javy są niemal identyczne z instrukcjami sterującymi w C++.
Różnica polega na tym, że w Javie nie ma instrukcji go to, ale jest wersja instrukcji break z etykietą, której można użyć do przerwania działania zagnieżdżonej pętli (w takich sytuacjach, w których w C prawdopodobnie użylibyśmy instrukcji go to). Nareszcie dodano wersję pętli for, która nie ma odpowiednika w językach C i C++. Jest podobna do pętli foreach w C#.
Instrukcje sterujące Javy są niemal identyczne z instrukcjami sterującymi w C++.
Różnica polega na tym, że w Javie nie ma instrukcji goto, ale jest wersja instrukcji break z etykietą, której można użyć do przerwania działania zagnieżdżonej pętli (w takich sytuacjach, w których w C prawdopodobnie użylibyśmy instrukcji goto). Nareszcie dodano wersję pętli for, która nie ma odpowiednika w językach C i C++. Jest podobna do pętli foreach w C#.
Bartłomiej Drożdż
109 1 w przedostatnim akapicie wyrażeniami stałymi typu char, byte, short lub int (oraz odpowiednich klas opakowujących: Character, Byte, Short i Integer) - ich opis znajduje się w rozdziale 4.); wyrażeniami stałymi typu char, byte, short lub int; Grzegorz Szpetkowski
111 1 od dołu w ramce w rozdziale 13, drugiego tomu w rozdziale 10, drugiego tomu Grzegorz Szpetkowski
116 6 Zwraca sumę, różnicę, iloczyn, iloraz i resztę liczb BigDecimal i other. Zwraca sumę, różnicę, iloczyn lub iloraz liczb BigDecimal i other. Grzegorz Szpetkowski
117 2 od dołu interfejs Iterable w drugim rozdziale drugiego tomu interfejs Iterable w rozdziale 13. Grzegorz Szpetkowski
117 3 w drugiej ramce spowodowaniem wyjątku ArrayIndexOutOfBounds spowodowaniem wyjątku ArrayIndexOutOfBoundsException Grzegorz Szpetkowski
122 27 - końcówka listingu z kodem for (int r : result)
System.out.println(r);
}
for (int r : result)
System.out.println(r);
}
}
Bartłomiej Drożdż
122 drugi akapit Math.random zwraca losową liczbę zmiennoprzecinkową z zamkniętego przedziału 0-1. Math.random zwraca losową liczbę zmiennoprzecinkową z przedziału [0, 1). Grzegorz Szpetkowski
123 trzeci punkt w opisie API static typ[] copyOf(typ[] a, int start, int end) 6 static typ[] copyOfRange(typ[] a, int start, int end) 6 Grzegorz Szpetkowski
136 Rysunek 4.2 Między Order, a Item jest narysowana relacja dziedziczenia. Między Order, a Item powinna być relacja agregacji (linia ciągła z pustym rombem od strony Order). Uniqsilen
142 10-11 od dołu Metody te mają szczególne znaczenie przy konwersji pomiędzy klasami GregorianCalendar i Calendar. Metody te mają szczególne znaczenie przy konwersji pomiędzy klasami GregorianCalendar i Date. Uniqsilen
142 14-15 od dołu Na przykład klasa GregorianCalendar zawiera metody getTime i setTime, Na przykład klasa Calendar zawiera metody getTime i setTime,
lub
Na przykład klasa GregorianCalendar dziedziczy metody getTime i setTime,
Uniqsilen
143 8-9 od dołu licząc od ramki Zmienna weekday jest ustawiona na wartość Calendar.NIEDZIELA, jeśli pierwszym dniem miesiąca jest niedziela, Calendar.PONIEDZIAŁEK, Zmienna weekday jest ustawiona na wartość Calendar.SUNDAY, jeśli pierwszym dniem miesiąca jest niedziela, Calendar.MONDAY, Uniqsilen
144 drugi akapit Metoda getShortWeekdays zwraca łańcuch złożony ze skrótów nazw dni tygodnia Metoda getShortWeekdays zwraca tablicę łańcuchów, zawierających skróty nazw dni tygodnia Grzegorz Szpetkowski
146 22 Tworzy kalendarz gregoriański z podanej daty i godziny. Tworzy obiekt kalendarza gregoriańskiego reprezentujący podaną datę i godzinę. Uniqsilen
146 9 od dołu [przed metodą: int get&#040;int field&#041;] Brak opisu pakietu java.util.Calendar 1.1 Uniqsilen
147 4 od dołu Ustawia kalendarz na podany moment w czasie. Ustawia wartość obiektu kalendarza na podany moment w czasie. Uniqsilen
150 18 od dołu [pod linią] W programie tym tworzymy tablicę o nazwie Employee W programie tym tworzymy tablicę o nazwie staff

ub

W programie tym tworzymy tablicę obiektów klasy Employee
Uniqsilen
156 ramka, ostatnia instrukcja kodu return hireDay.clone(); return (Date) hireDay.clone(); Grzegorz Szpetkowski
161 pierwsza ramka, drugi wiersz zamiast wywołania Employee.getNextId() trzeba było użyć zamiast wywołania Employee.getNextId() można było użyć Grzegorz Szpetkowski
162 6 obiekty klasy DecimalPoint obiekty klasy DecimalFormat Grzegorz Szpetkowski
171 11 Jeśli niemożliwe jest dopasowanie parametrów lub istnieje więcej niż jedno dopasowanie, występuje błąd kompilacji (...). Jeśli niemożliwe jest dopasowanie parametrów, występuje błąd kompilacji (...). Grzegorz Szpetkowski
172 8 od dołu Employee(String name, double salary, int y, int m, int d) Employee(String n, double s, int year, int month, int day) Uniqsilen
172 9 w rozdziale 4.6.3 Konstruktor domyślny jest stosowany, w przypadku gdy programista nie utworzy żadnego konstruktora. Konstruktor ten ustawia wszystkie pola na wartości domyślne. Konstruktor domyślny jest automatycznie generowany, w przypadku gdy programista nie utworzy żadnego konstruktora. Konstruktor ten ustawia wszystkie pola na wartości domyślne. Bartłomiej Drożdż
177 15 od tyłu zastosowanie bloku inicjującego obiektów, zastosowanie bloku inicjującego obiektu, Bartłomiej Drożdż
177 W ramce 2 od dołu. Można uniknąć tego połajania, Można uniknąć jego pojawiania się, Uniqsilen
188 ostatni com.horstmann.Employee com.horstmann.corejava.Employee Uniqsilen
189 od 2 do 4 w podrozdziale 4.8.1 java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg.java

lub

java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg.java
java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg

lub

java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg
Uniqsilen
204 13 Natomiast obiekt Staff[0] Natomiast obiekt staff[0] Uniqsilen
274 koniec ramki Wywołanie Double.compare(x, y)
zwraca -1, gdy x < y, lub 1, gdy x > 0.
Wywołanie Double.compare(x, y)
zwraca wartość < 0, gdy x < y, lub wartość > 0, gdy x > y lub 0, gdy x = y.
Agnieszka Rapa
291 1 TalkingClass TalkingClock Krzysztof Kin
331 35 NotHelloWorldPanel NotHelloWorldComponent Krzysztof Olejarz
331 Pod &quot;Panel wyświetlający komunikat&quot; class NotHelloWorldPanel extends JComponent class NotHelloWorldComponent extends JComponent Adrian Sikora
Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint