Nie od dzisiaj wiadomo, że odpowiednie narzędzia edukacyjne mogą znacząco wpłynąć na skuteczność i jakość nauki. Szczególnie ważne jest to w przypadku przedmiotów takich jak informatyka i matematyka, które wymagają odpowiedniego podejścia zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. W świecie, w którym technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę, umiejętności z zakresu tych dziedzin stają się kluczem do sukcesu w wielu zawodach. Dlatego w dzisiejszym artykule postaramy się pomóc Ci w wyborze najlepszych podręczników do nauki informatyki i matematyki dostępnych w ofercie Wydawnictwa Helion.

Dlaczego wybór odpowiedniego podręcznika jest tak ważny?

 

Wybór odpowiednich podręczników może wpłynąć na sposób przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności. Dobre podręczniki do matematyki i informatyki nie tylko dostarczają klarownych wyjaśnień, ale również prezentują materiał w sposób przystępny i angażujący. Przekładają się one na lepsze wyniki w nauce oraz pewność siebie ucznia.

 

Podręczniki szkolne z informatyki i matematyki

 

Dobór właściwych podręczników z informatyki to klucz do zrozumienia szybko zmieniającego się świata technologii. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na aktualność treści, interaktywne elementy oraz przystępność języka. Z kolei królowa nauk może budzić wiele emocji, ale odpowiednie podręczniki do matematyki mogą sprawić, że stanie się ona zrozumiała i interesująca. Zatem jak wybrać idealne szkolne podręczniki do nauki informatyki i matematyki? Sprawdź nasze propozycje:

 

Podręczniki dla klas 4-8

 

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 4

Ten podręcznik do informatyki pomoże poznać komputery z trochę innej strony niż dotychczas. Dzięki lekturze Uczeń zaczne sprawnie i bezpiecznie korzystać z komputera oraz internetu. Nauczy się także szybko i bezbłędnie pisać na klawiaturze, tworzyć rysunki i poprawiać zdjęcia, a jego zadania domowe będą świetnie sformatowane i w dodatku poszerzone o nowe, ciekawe wiadomości wyszukane w internecie. Uczeń dowie się rónież, w jaki sposób porozumiewać się z koleżankami i kolegami przy użyciu komunikatora. To nie koniec, podręcznik nauczy młodego adepta tworzyć gry komputerowe, a zdobyte umiejętności programowania pozwolą na wykreowanie własnego świata w komputerze.

 

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej. Klasa 5

W tym podręczniku Uczeń pozna interesującą historię informatyki i zaznajomi się z wybranymi metodami szyfrowania. Użyje komputera i innych urządzeń cyfrowych do realizowania swoich projektów. Będzie również programować czy wykonywać skomplikowane obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. A to jeszcze nie wszystko! Swoje zadania będziesz zapisywać w chmurze — dowie się, na czym polega specyfika wirtualnego dysku OneDrive, i nauczy się go obsługiwać.

 

Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 4 - 6. Część 1. Doskonalimy logiczne myślenie, rozumowanie, spostrzegawczość i percepcję wzrokowo-słuchową

Okładka - Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 4 - 6. Część 1. Doskonalimy logiczne myślenie, rozumowanie, spostrzegawczość i percepcję wzrokowo-słuchową - Jolanta Pańczyk

(druk)

29.66 zł 34.90 zł (-15%)

(26,17 zł najniższa cena z 30 dni)

To faantastyczny zbiór zadań, które uczą analitycznego podejścia do postawionego problemu, doskonalą rozumowanie, logiczne myślenie i koncentrację uwagi. Treść ćwiczeń jest dobrana tak, by była bliska uczniom klas 4 - 6 i wspomagała spostrzegawczość, percepcję i pamięć wzrokową oraz słuch fonematyczny. Podane w przystępnej formie i kolorowej oprawie zadania mogą być cenną pomocą w redukowaniu deficytów poznawczych i uzupełnianiu braków edukacyjnych, a dziecko może się uczyć niemal niepostrzeżenie, poprzez zabawę.

 

Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 7 - 8. Część 2. Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach

Okładka - Zajęcia rewalidacyjne. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej, klasy 7 - 8. Część 2. Bogacimy słownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy się o emocjach, uczuciach i zachowaniach - Jolanta Pańczyk

(druk)

29.66 zł 34.90 zł (-15%)

(26,17 zł najniższa cena z 30 dni)

To kolejny ciekawy zbiór zadań poszerzających zasób słownictwa, doskonalących znajomość form gramatycznych i utrwalających zasady ortografii. Zawarte tu ćwiczenia wdrażają do poprawnego konstruowania i rozwijania wypowiedzi, uczą, jak identyfikować emocje, jak je nazywać i w odpowiedni sposób wyrażać. Treść zadań jest dobrana tak, by była bliska uczniom klas 7 - 8 i utrwalała nawyk kulturalnego zachowania i szacunku dla innych. Ten zeszyt ćwiczeń może być pomocą podczas zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także służyć do samodzielnego sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 

Podręczniki dla szkół ponadpodstawowych

 

Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2. Programowanie obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista

Okładka - Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Część 2. Programowanie obiektowe. Podręcznik do nauki zawodu technik programista - Piotr Siewniak

(druk)

58.65 zł 69.00 zł (-15%)

(51,75 zł najniższa cena z 30 dni)

Programiści należą obecnie do najbardziej poszukiwanych specjalistów. Dlatego technik programista to zawód o wymiernej wartości rynkowej.                   W tej publikacji, będącej podręcznikiem do nauki zawodu technik programista, położono szczególny nacisk na zagadnienie programowania obiektowego. Zakres omówionego tu materiału obejmuje wszystkie efekty kształcenia wymienione w podstawie programowej z zakresu nauki zawodu technik programista. Dotyczy to również kryteriów weryfikacji osiągnięć edukacyjnych ucznia.

 

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1 (wydanie z numerem dopuszczenia)

 

Okładka - Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1 (wydanie z numerem dopuszczenia) - Danuta Korman, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka

(druk)

58.65 zł 69.00 zł (-15%)

(51,75 zł najniższa cena z 30 dni)

Dzięki pracy z t ym podręcznikiem Uczeń poszerzy znajomość języków tekstowych, takich jak Python i C++. Zgłębi wiedzę na temat algorytmów i zacznie ją wykorzystywać między innymi w zadaniach z zakresu kryptografii i kryptoanalizy. Podręczniki z serii Informatyka Europejczyka ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, a nauczycielom przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

 

Matura z informatyki. Zbiór zadań

Okładka - Matura z informatyki. Zbiór zadań - Przemysław Głowacz, Waldemar Walczak

(druk)

29.40 zł 49.00 zł (-40%)

(29,40 zł najniższa cena z 30 dni)

Dużym walorem podręcznika jest obudowanie zadań krótkimi fabułami, które sprawiają, że Uczeń nie ma do czynienia jedynie z danymi, poleceniami i kodem, lecz także zyskuje poczucie, że konfrontuje się z faktycznymi problemami, z jakimi mógłby się zetknąć także poza egzaminem. To kolejna w ofercie wydawnictwa Helion pozycja, dzięki której maturę z informatyki można zdać na najwyższym poziomie!

 

Podręczniki dla Techników Informatyków

 

Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 1. Projektowanie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista

Okładka - Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Część 1. Projektowanie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk i technik programista - Jolanta Pokorska

(druk)

58.65 zł 69.00 zł (-15%)

(51,75 zł najniższa cena z 30 dni)

Podręcznik opracowany jest zgodnie z nową podstawą programową, obowiązującą od 1 września 2019 roku. Omówiono w nim zagadnienia teoretyczne z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych. W ramach praktyki zaproponowano liczne zadania i ćwiczenia, które ułatwią nabywanie potrzebnych umiejętności i ugruntowanie zdobytej wiedzy. W podręczniku ujęto wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem stron internetowych: praca z językiem HTML5, posługiwanie się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS3)i nie tylko.

 

Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Okładka - Kwalifikacja INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 4. Sieciowe systemy operacyjne. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - Jarosław Orczykowski, Artur Rudnicki

(druk)

46.66 zł 54.90 zł (-15%)

(41,17 zł najniższa cena z 30 dni)

Publikację podzielono na trzy zasadnicze działy, szczegółowo omawiające poruszone w nich zagadnienia: Sieciowe systemy operacyjne ― krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz prezentacja narzędzi użytych w ćwiczeniach praktycznych zawartych w podręczniku. Sieciowy system operacyjny openSUSE ― przedstawienie możliwości systemu operacyjnego openSUSE Leap 15.2 od strony praktycznej. Sieciowy system operacyjny Windows Server ― przykłady zastosowania systemów operacyjnych Windows Server 2016 oraz Windows Server 2019.

 

Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Okładka - Multimedia i grafika komputerowa. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - Tomasz Rudny

(druk)

33.90 zł 39.90 zł (-15%)

(29,92 zł najniższa cena z 30 dni)

PProfesjonalny technik informatyk nie może obyć się bez znajomości zasad działania programów graficznych i multimedialnych. Dzięki temu podręcznikowi uczeń bez trudu opanuje rozpoznawanie popularnych formatów zapisu plików, zrozumie podstawowe różnice między nimi oraz samodzielnie przeprowadzi analizę i edycję plików dźwiękowych. Dowie się, na czym polega obróbka plików graficznych, i nauczy się tworzyć zaawansowane animacje.

 

Podsumowanie

 

Wybór odpowiedniego podręcznika do nauki matematyki czy informatyki jest jednym z kluczowych kroków na drodze do efektywnej edukacji. Mając do dyspozycji materiały, które są aktualne, dobrze skonstruowane i dostosowane do potrzeb uczniów, możemy znacząco podnieść jakość i efektywność procesu nauczania. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wskazówkom wybór odpowiednich podręczników do informatyki i matematyki stanie się dla Ciebie łatwiejszy. Pamietaj: Wszystkie one uwzględniają podstawę programową MEN.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą podręczników, gdzie znajdziesz szeroki wybór materiałów edukacyjnych dla uczniów na każdym poziomie zaawansowania. Oferta dostepna jest POD TYM LINKIEM.