Facebook
ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej publikuje opracowania będące efektem działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej pracowników Uczelni, dba o ich wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Popularyzuje dokonania naukowe członków społeczności akademickiej WSB, dbając o podnoszenie ich prestiżu w nauce polskiej i światowej. Wykorzystując nowoczesne narzędzia komunikacji elektronicznej przyczynia się do kształtowania społeczeństwa wiedzy.