ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Michael Kircher - książki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Michael Kircher pracuje na stanowisku starszego inżyniera oprogramowania w firmie Siemens AG Corporate Technology w Monachium. Do jego najważniejszych obszarów zainteresowań należą: rozproszone przetwarzanie obiektowe, architektury oprogramowania, wzorce projektowe, wydajne (ekstremalne) programowanie oraz zarządzanie tzw. pracownikami wiedzy w środowiskach innowacyjnych.

Kircher brał udział -- jako konsultant bądź programista -- w wielu projektach realizowanych w różnych obszarach biznesowych koncernu Siemens, podczas których budował oprogramowanie dla systemów rozproszonych. Projekty realizowane przez Michaela najczęściej polegały na budowie oprogramowania dla stacji bazowych systemu UMTS, pocztowych systemów automatyzacji oraz oprogramowania wspierającego eksploatację i utrzymanie w przemyśle i systemach telekomunikacyjnych.

Michael Kircher publikuje mnóstwo materiałów i uczestniczy w niezliczonych konferencjach poświęconych takim zagadnieniom jak wzorce projektowe, architektura rozproszonych systemów informatycznych oraz wydajne programowanie.

więcej »