ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Alexey Zimarev - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Alexey Zimarev jest architektem oprogramowania. Zajmuje się modelami dziedzinowymi, projektowaniem dziedzinowym (DDD), systemami opartymi na komunikatach i mikrousługami. Często prowadzi szkolenia, jest też mentorem. Brał udział w kilku projektach open source, takich jak RestSharp i MassTransit, a także zorganizował grupę społecznościową DDD Norway.