ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Po prostu

Lista Kafelki

W sprzedaży
Najczęściej kupowane

Seria ta upraszcza wykorzystanie książki, jako podręcznego źródła informacji. Nacisk położono głównie na odbiór wzrokowy; ilustracje pokazują sposób wykonania czynności, zaś towarzyszący im tekst jest ograniczony do zwięzłego komentarza. Ważną i niezwykle istotną zaletą książek jest ich przejrzysty układ: każda informacja opisana jest na osobnej stronie, co pozwala na szybkie odnalezienie interesującego zagadnienie. Przyswajanie materiału tą drogą jest łatwiejsze oraz umożliwia oswojenie się z wyglądem i właściwościami programu.