×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Wygraj wejście na warsztaty fotograficzne!


Wygraj darmowe miejsce na
Kursie Fotografii Studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja!

Jeśli fotografujesz, interesuje Cię portret, chcesz rozwijasz swoje hobby, doskonalić warsztat, dowiedzieć się jak pracuje się w profesjonalnym studio,
weź udział w konkursie organizowanym wspólnie z Todobrykurs.pl!


Nagroda główna: darmowy udział w 2-dniowych weekendowych warsztatach fotograficznych >> todobrykurs.pl oraz książka Harolda Davisa"Portrety. Kreatywna fotografia" ufundowana przez Wydawnictwo Helion.


Co trzeba zrobić, by wygrać?

1. Jak najszybciej podeślij na adres: todobrykurs @ gmail.com min. 4 - max. 8 najlepszych według Ciebie wykonanych przez Ciebie zdjęć. Technika dowolna. Tematyka: PORTRET.

2. Zdjęcia należy załączyć do maila, w tytule maila należy wpisać: "Helion | Konkurs | Portret" - zdjęcia razem nie powinny przekraczać 5Mb.

3. Warunkiem koniecznym jest kliknięcie "Lubię to" na: www.fb.com/todobrykurs


Jury todobrykurs.pl w składzie: Sebastian Siębor, Mateusz Bzówka, Dorota Obrębska, Katarzyna Pajdowska po zamknięciu terminu nadsyłania prac dokona wyboru "najlepszych" ich zdaniem prac. Kryteria które będą brane pod uwagę to: gest, emocje, kadrowanie, „moc nadesłanych fotografii”, innowacyjność podejścia, kompozycja, ogólnie pojęta harmonia, ekspozycja, estetyka, emocje, wrażliwość patrzenia, kadr i kompozycja.


Termin nadsyłania prac: 31.03.2015, godz. 24.00

Ogłoszenie wyników: 3.04.2015, na tablicy www.fb.com/todobrykurs

Lokalizacja Kursu: Warszawa

Program Kursu: www.todobrykurs.pl

Termin wykorzystania darmowego wejścia do ustalenia z todobrykurs.pl.REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu „Wygraj wejście na warsztaty ToDobryKurs.pl”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: „Zgarnij darmowe wejście na: Kurs Fotografii Studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja” przeprowadzony w okresie od 3.03.2015 do godziny 24.00 31.03.2015 r., zwany dalej konkursem.
 2. Organizatorami konkursu są HELION SA (z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121256; NIP 631-020-02-68; REGON: 271070648) oraz ToDobryKurs.pl ( z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa).
 3. Uczestnikami konkursu mogą zostać wszystkie osoby pełnoletnie, które w okresie trwania konkursu prześlą na adres todobrykurs @ gmail.com zgłoszenie składające się z 4-8 najlepszych zdjęć portretowych ze swojego portfolio, jako załączniki do maila. W tytule należy wpisać "Helion | Konkurs | Portret".
 4. Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 5. Zespół jury - Sebastian Siębor, Mateusz Bzówka, Dorota Obrębska i Katarzyna Pajdowska wybierze 1 laureata, który według komisji przesłał zgłoszenie na najwyższym poziomie. Komisja dokona oceny na skali poziomów: gest, emocje, kadrowanie, „moc nadesłanych fotografii”, innowacyjność podejścia, kompozycja, ogólnie pojęta harmonia, ekspozycja, estetyka, emocje, wrażliwość patrzenia, kadr i kompozycja.
 6. Zwycięzca otrzyma:
  - Darmowe wejście na weekendowy Kurs Fotografii Studyjnej: Moda / Portret / Postprodukcja (szczegóły >>) - termin do wyboru;
  - książkę „Portrety. Kreatywna fotografia”
 7. Pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia przesłane do godz. 24.00 dnia 31.03.2015. Wybór nadesłanych prac nastąpi w dniu 03.04.2015r i opublikowany na fanpage'u www.fb.com/todobrykurs. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.
 8. Zwycięzca konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia terminu odbycia Kursu.
 9. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Treść regulaminu może ulec zmianie i jest dostępna pod linkiem: https://helion.pl/konkurs_foto.phtml.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niestosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Pracownicy firmy Helion SA i ToDobryKurs.pl oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.
 13. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 3.03.2015r.
 15. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika konkursu stanowiska organizatorów, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.