×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Wprowadzenie do fizyki w grach, animacjach i symulacjach Flash"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
46 32 z = ++x; // Zwiększa wartość zmiennej z o 1, a następnie przypisuje ją zmiennej z. z = ++x; // Zwiększa wartość zmiennej x o 1, a następnie przypisuje ją zmiennej z. Angelika Możuch
130 składowa az = g składowa ay = g Marek Naumowicz
356 21 "Z zależności tych wynika, że każda z cząstek musi zostać przesunięta przed zderzeniem o odległość proporcjonalną do jej prędkości." "Z zależności tych wynika, że każda z cząstek musi zostać przesunięta o odległość proporcjonalną do jej prędkości tuż przed zderzeniem." Marek Naumowicz
380 87/bgv mareknaumowicz
409 wzór m1*r + m2*r + ...
m1*r1 + m2*r2 + ... Marek Naumowicz
410 4 od dołu Moment obrotowy Moment bezwładności Marek Naumowicz

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
117 19 "Zauważ, że funkcja odpowiadająca za pobieranie danych zapisanych we właściwości xpos(...)" "Zauważ, że funkcja odpowiadająca za ustawianie danych zapisanych we właściwości xpos (...)" Marek Naumowicz
146 4 "(...) energia kinetyczna ciała w chwili poprzedzającej zderzenie z ziemią musi być równa energii kinetycznej, jaką miało (...)" "(...) energia kinetyczna ciała w chwili poprzedzającej zderzenie z ziemią musi być równa energii potencjalnej, jaką miało (...)" Marek Naumowicz
254 13 "(...) uzyskane poprzednio dla oscylatora harmonicznego po wprowadzeniu do układu drgań." "(...) uzyskane poprzednio dla oscylatora harmonicznego po wprowadzeniu do układu tłumienia." Marek Naumowicz
484 25 "(...) wyznaczymy z niego czas, za drugim uzyskamy przyspieszenie." "(...) wyznaczymy z niego prędkość, za drugim uzyskamy przemieszczenie." Marek Naumowicz
Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint