×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Errata książki

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"JavaScript. Programowanie obiektowe"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem: helion.pl/user/erraty

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
32 10 Przy pomocy klawisza góra () i dół () można (...) Przy pomocy klawisza góra (↑) i dół (­­­­­­­↓) można (...) Sebastian Świestowski
39 15 >>> 1 >>> a Jakub Flisiński
39 27 >>> 1 >>> a Jakub Flisiński
39 8 >>> 1 >>> a Jakub Flisiński
39 Postdekrementacja - przykład >>> var a = 123;var b = a--;
<br />>>> b
<br />122
<br />>>> 1
<br />124
>>> var a = 123;var b = a--;
<br />>>> b
<br />123
<br />>>> a
<br />122
Sebastian Świestowski
48 Tabela - przykład Unicode " " "Стоян" Sebastian Świestowski
50 11 OR (!!) OR (||) Sebastian Świestowski
58 17 >>> var a = [1, 2, >>> var a = [1, 2, 3];
69 29--34 var a = [.′a′, ′b′, ′c′, ′x′, ′y′, ′z′];
<br />var result = ′\n′;
<br />for (var i in a) {
<br /> wynik += ′indeks: ′ + i + ′, wartość: ′ + a[i] + ′\n′;
<br />}
var a = [′a′, ′b′, ′c′, ′x′, ′y′, ′z′];
<br />var result = ′\n′;
<br />for (var i in a) {
<br /> result += ′indeks: ′ +i+ ′, wartość: ′ +a[i]+ ′\n′;
<br />}
Adam Klepsa
86 22 >>> for (var i = 0; i < 3; i++) {myarr[i] = addOne(myarr[i]);} >>> for (var i = 0; i < 3; i++) {myarr[i] = dodajJeden(myarr[i]);}
87 8 >>> myarr = multiplyByTwo(1, 2, 3, function(a){return a+2}); >>> myarr = pomnozRazyDwa(1, 2, 3, function(a){return a+2});
91 19 Wewnątrz f() widoczna jest zmienna a, ale nie zmienna b. Na zewnątrz f() widoczna jest zmienna a, ale nie zmienna b. Jakub Flisiński
93 1 [brakuje pierwszego wiersza] >>> delete f2; Jakub Flisiński
106 17 ."Żołw" "Żółw" Jakub Flisiński
107 7 od dołu ′Ninja′ ′Ninja′, -
125 26 Możesz wywołać metodę mow(), która sięga do this.name Możesz wywołać metodę mow(), która sięga do this.imie Jakub Flisiński
125 28 >>> some_obj.say(′stary′); >>> obiekt.mow(′stary′); Jakub Flisiński
125 31 >>> mój_obiekt = {imie: ′Programistyczny guru′}; >>> moj_obiekt = {imie: ′Programistyczny guru′}; Jakub Flisiński
126 1 >>> obiekt.mow.call(mój_obiekt, ′stary′); >>> obiekt.mow.call(moj_obiekt, ′stary′); Jakub Flisiński
126 14 obiekt.metoda.call(mój_obiekt, ′a′, ′b′, ′c′); obiekt.metoda.call(moj_obiekt, ′a′, ′b′, ′c′); Jakub Flisiński
126 16 obiekt.metoda.apply(mój obiekt, [stary′]); obiekt.metoda.apply(moj_obiekt, [′stary′]); Jakub Flisiński
126 5 wszystkie referencje do wartości this wskazywały mój_obiekt wszystkie referencje do wartości this wskazywały moj_obiekt Jakub Flisiński
126 5 Dzięki temu this.name Dzięki temu this.imie Jakub Flisiński
126 8 obiekt.metoda.call(mój_obiekt, ′a′, ′b′, ′c′); obiekt.metoda.call(moj_obiekt, ′a′, ′b′, ′c′); Jakub Flisiński
127 13 którym następuje pusty nawias powodujący którym następuje kolejny nawias powodujący Jakub Flisiński
132 5 od dołu indexof() indexOf() -
138 3 od dołu get() (ustawiające wartość atrybutu) lub set() (pobierające wartość) get() (pobierające wartość) lub set() (ustawiające wartość atrybutu) Piotr J. Muszyński
141 21 Kropka (.) oznacza dowolny znak. Kropka (.) oznacza dowolny znak. Gwiazdka (*) oznacza "zero lub więcej". Jakub Flisiński
156 24 function Gadget(name, color) { function Gadget(nazwa, kolor) { Jakub Flisiński
174 10 jako new Shape() jako new Figura() Jakub Flisiński
174 11 instancji Shape() instancji Figura() Jakub Flisiński
178 27 Figura.prototype.name Figura.prototype.nazwa Jakub Flisiński
180 2 s.name s.nazwa Jakub Flisiński
180 25 this.name this.nazwa Jakub Flisiński
180 36 Figura2D.prototype.name Figura2D.prototype.nazwa Jakub Flisiński
181 12 Trójkąt.prototype.name Trójkąt.prototype.nazwa Jakub Flisiński
188 7 c[i] = (p[i].constructor === Array) ? .[] : {} c[i] = (p[i].constructor === Array) ? [] : {} Jakub Flisiński
191 14 objectPlus(triangle, {bok: 4, wysokość: 4, nazwa: objectPlus(trójkąt, {bok: 4, wysokość: 4, nazwa: Jakub Flisiński
191 6 objectPlus(triangle, {bok: 4, wysokość: 4}); objectPlus(trójkąt, {bok: 4, wysokość: 4}); Jakub Flisiński
192 2 var n = {}, stuff, j = 0 var n = {}, dodatki, j = 0 Jakub Flisiński
208 20 obiektowego modelu przeglądarki (DOM) obiektowego modelu przeglądarki (BOM) Jakub Flisiński
214 20 odczytać głębie koloru (jakoś wyświetlania kolorów) monitora. odczytać głębie koloru (jakość wyświetlania kolorów) monitora. Bartłomiej Szuster
216 27 "Kliknięcie OK zwraca true, a"
+ lista wypunktowana następnej stronie
Kliknięcie OK zwraca true, a kliknięcie Anuluj lub zamknięcie okna za pomocą krzyżyka w prawym górnym rogu albo klawisza ESC, zwraca false. Jakub Flisiński
230 11, 16, 17 walkDOM(n.firstChild)
walkDOM(document.documentElement)
walkDOM(document.body)
spacerDOM(n.firstChild)
spacerDOM(document.documentElement)
spacerDOM(document.body)
-
249 24 .var target var target Jakub Flisiński
252 4 , a Twój kod (i użytkownika) , a Twój kod (i użytkownik) Jakub Flisiński
256 8 Funkcje, która mają Funkcje, które mają Jakub Flisiński
276 20 zwrócą pierwotną tę instancję zwrócą pierwotną instancję Jakub Flisiński
320 17 >>"regularne".match(/r./g);
<br />["re"]
>>"regularne".match(/r./g);
<br />["re","rn"]
<br />
Adam Klepsa
321 {?:wzorzec} (?:wzorzec) Ernest Szulikowski
321 {wzorzec} Wzorzec otoczony nawiasami klamrowymi zostanie[...] (wzorzec) Wzorzec otoczony nawiasami zostanie[...] Ernest Szulikowski

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona Linia Jest Powinno Zgłaszający
92 19 >>> function f1(){var a = 1; f2();} >>> function f1(){var a = 1; return f2();} Maciej Janyska
182 4 extend(Trójkat, Figura); extend(Trojkat, Figura2D); -
Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint