ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Jeff Hawkins - książki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Jeff Hawkins jest odnoszącym sukcesy i powszechnie poważanym inżynierem komputerowym i przedsiębiorcą w Dolinie Krzemowej. Obecnie pracuje jako główny inżynier w palmOne, jest też założycielem Palm Computing, Handspring, a także fundatorem Redwood Neuroscience Institute, gdzie prowadzone są badania nad pamięcią i innymi procesami poznawczymi. Jest członkiem National Academy of Engineering oraz uczestniczy w spotkaniach naukowych Cold Spring Harbor Laboratory.