ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ian Langworth - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Ian Langworth od lat zajmuje się pracą nad Perlem. Od 2003 roku aktywnie uczestniczy w działaniach perlowej społeczności. Jest autorem wielu modułów CPAN, z których większość związana jest z Kwiki. Wygłaszał referaty na konferenjach dotyczących Perla, takich jak LISA i YAPC. Jest także autorem niespodziewanie szeroko używanego narzędzia Cadubi, które jest dołączane do wielu wolnych systemów operacyjnych.

Langworth studiuje informatykę i psychologię poznawczą na Uniwersytecie Northeastern. W trakcie zdobywania stopnia naukowego uczestniczy w ochotniczej grupie administratorów systemów i pracuje nad tym, żeby coraz łatwiej dawało się tworzyć poprawny kod wysokiej jakości.

więcej »