ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Artur Wodołażski - ebooki

Lista Kafelki

Wszystkie
Data wydania

Dr inż. Artur Wodołażski - w latach 2013 – 2016 był doktorantem na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka (temat pracy doktorskiej: Modele wieloskalowych procesów ciągłych dla kosymulacji w projektowaniu systemów sterowania). Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych na temat modelowania i symulacji, kosymulacji, uczenia maszynowego. Obecnie pracuje w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza GIG Instytutu Badawczego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół uczenia maszynowego, big data, modelowania procesów technologicznych, kosymulacji.

https://orcid.org/0000-0003-4287-8279

https://www.researchgate.net/profile/Artur-Wodolazski

więcej »