ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Informacje dla Akcjonariuszy

  • Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Helion S.A. na dzień 1.06.2022r. »
  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji serii C na dzień 18.11.2022r. »
  • Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji na dzień 30.09.2020r. »