ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SERII C

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Helion Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: „Spółka”), informuje Akcjonariuszy posiadający akcje serii C o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. W związku z powyższymi Zarząd Spółki Helion Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Gliwice, dnia 18 listopada 2020r.PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Helion Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (dalej jako: „Spółka”), informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
W związku z powyższymi Zarząd Spółki Helion Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki celem ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Gliwice, dnia 30 września 2020r.