×
Dodano do koszyka:
Pozycja znajduje się w koszyku, zwiększono ilość tej pozycji:
Zakupiłeś już tę pozycję:
Książkę możesz pobrać z biblioteki w panelu użytkownika
Pozycja znajduje się w koszyku
Przejdź do koszyka

Zawartość koszyka

ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »
Play
Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers
Autor:
Piotr Święcicki
Długość
liczba lekcji: 19, czas trwania: 04:09:35
Ocena

Kup kurs 71,55 zł

Kurs video

Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers

(ebook) (audiobook) (audiobook) Książka w języku angielskim
 • Promocja Przejdź
 • Poziom średnio zaawansowany/zaawansowany
Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers Piotr Święcicki - okladka książki

Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers Piotr Święcicki - okladka książki

Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers Piotr Święcicki - audiobook MP3

Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers Piotr Święcicki - audiobook CD

Wydawnictwo:
Videopoint
Wersja:
Online
Czas trwania:
4 godz. 9 min.
Ocena:
6.0/6  Opinie: 1

Videokurs
Online
(55,65 zł najniższa cena z 30 dni)

159,00 zł (-55%)
71,55 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(55,65 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Kurs z certyfikatem

Get a course on… an interview in English

You are brilliant at what you do. You solve all programming problems efficiently. You do it quickly, correctly and accurately. You know a lot of IT tools and are able to choose them adequately to the task. You like cooperating with people and you can do it. You understand your customers ― you can freely translate their needs from everyday language to popular programming languages. You are a talented trainer. Younger colleagues come to you willingly for advice and always get help. You want to develop your skills. You are willing to work hard. Great! Now tell a recruiter about it using English…

English is a universal language of computer science. It is true. Unfortunately, it is also true that although “technical” English of most IT employees is quite fluent, conversational English, in which one talks with clients, foreign superiors or just recruiters, is rarely one of the strengths of coders, admins and developers. This lack of education may eliminate even the best specialist from competing for the desired position. If you feel that you lack knowledge in this field, if you have your life’s interview ahead of you and you want to prepare for it perfectly ― this course is just for you!

It has been created especially for programmers preparing for a job interview. Therefore, it deals with all language issues that are necessary in a comprehensive preparation for recruitment in English.

Spend a few hours working with this course and learn for example:

 • communication expressions necessary during job interviews

 • forms that ensure making a positive impression on recruiters

 • tips on proper pronunciation and intonation

 • terms, words and expressions useful in describing the educational and professional path

 • grammar forms necessary to answer recruitment questions

 • language expressions and tools appropriate to answering technical questions

 • hints to help you with personality issues

 • language usage tips to ensure the best possible language preparation for a job interview

What’s more…

 • review English grammar, practice and repeat with us, and you will go smoothly through an interview with a recruiter as well as a conversation with your potential supervisors and English-speaking colleagues from future work

 

The course Job-Hunting in English, Successful Job Interviews for Software Programmers/Developers is aimed at people using English at levels from B1 to B2+.

You will make real use of it!

The author of the course has prepared it for you. Exactly for you, the programmer and developer who is getting ready for the interview. Therefore, you will learn not only the differences between the types of interviews for developers, what different stages of such interviews look like and what questions you should expect. You will also learn phrases and strategies that will give you advantage in the first minutes of a job interview, pronunciation tips, right grammar tools and ways to keep the conversation going. After the course, you will be able to talk about your work and private life fluently, use the most important words and terms in the field of computer science adequately and pronounce them correctly ― which makes a special impression on recruiters. The author of the course has also prepared a lot of very useful language tips for you, thanks to which you will prepare for the interview as best as possible.

Meet our expert

Piotr Święcicki has been working as an English teacher and methodology specialist for over 25 years. He is an author of textbooks and trains teachers, works as a translator as well as creates webinars and e-learning materials for English learning. He has taught a lot of IT specialists at his courses, thanks to which he has an insight into the language needs of this profession. In his spare time, he enjoys traveling in the wilderness, learning about the theory of consciousness and evolution or reading articles in the field of psychology, history and linguistics.

If you want to get your dream job as a programmer or developer and your interview will be in English, be sure to take this course and prepare for the meeting thoroughly.

 

 


 

Obierz kurs na... rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim

Jesteś świetny w swoim fachu. Sprawnie rozwiązujesz wszelkie programistyczne problemy, robisz to szybko, dobrze i celnie. Znasz wiele narzędzi informatycznych i potrafisz je dobierać adekwatnie do zadania. Lubisz i potrafisz współpracować z ludźmi. Rozumiesz klientów - możesz swobodnie tłumaczyć ich potrzeby z języka potocznego na popularne języki programowania. Jesteś zdolnym szkoleniowcem. Młodsi koledzy chętnie przychodzą do Ciebie po radę i zawsze otrzymują pomoc. Chcesz się rozwijać. Jesteś gotów ciężko pracować. Brawo! A teraz opowiedz o tym rekruterowi po angielsku...

Angielski to uniwersalny język informatyki. To prawda. Prawdą jest też niestety, że choć większość pracowników branży IT posługuje się dość swobodnie „technicznym” angielskim, to już angielski konwersacyjny, w którym rozmawia się choćby z klientami, zagranicznymi przełożonymi czy właśnie rekruterami, nader często nie należy do mocnych stron koderów, adminów i developerów. Ten brak może wyeliminować z rywalizacji o pożądane stanowisko nawet najlepszego specjalistę. Jeśli czujesz, że masz w tym zakresie braki, jeśli przed Tobą rozmowa kwalifikacyjna Twojego życia i chcesz się do niej perfekcyjnie przygotować - ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

Został on stworzony specjalnie z myślą o programistach szykujących się do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę. W związku z tym porusza wszelkie zagadnienia językowe, które są niezbędne w kompleksowym przygotowaniu się do rekrutacji w języku angielskim.

Poświęć kilka godzin na pracę z tym szkoleniem i poznaj między innymi:

 • wyrażenia komunikacyjne niezbędne podczas rozmów o pracę
 • zastosowanie form zapewniających wywołanie pozytywnego wrażenia na rekrutujących
 • wskazówki dotyczące właściwej wymowy i intonacji
 • terminy, słowa i wyrażenia przydatne podczas opisywania ścieżki edukacyjnej i zawodowej
 • formy gramatyczne niezbędne przy odpowiadaniu na pytania rekrutacyjne
 • wyrażenia i narzędzia językowe właściwe dla odpowiedzi na pytania techniczne
 • podpowiedzi pomocne przy kwestiach dotyczących osobowości
 • porady językowe zapewniające jak najlepsze przygotowanie językowe do rozmowy rekrutacyjnej

Co więcej...

 • przypomnij sobie angielską gramatykę, ćwicz i powtarzaj z nami, a przejdziesz gładko przez rozmowę z rekruterem, anglojęzycznym kolegami z przyszłej pracy i przyszłym przełożonym

Kurs pt. Job Hunting for IT. Video Course. Successful Job Interviews for IT Developers jest skierowany do osób posługujących się językiem angielskim na poziomach B1 – B2+.

To Ci się naprawdę przyda!

Autor szkolenia przygotował je dla Ciebie. Dokładnie dla Ciebie, programisto i developerze, który szykujesz się do interview. Dlatego dowiesz się z niego nie tylko, jakie są różnice pomiędzy rodzajami rozmów kwalifikacyjnych dla programistów, jak wyglądają poszczególne etapy takich rozmów i jakich pytań należy się spodziewać. Poznasz także wyrażenia i strategie, które zapewnią Ci przewagę w pierwszych minutach rozmowy o pracę, porady dotyczące wymowy, odpowiednie narzędzia gramatyczne i sposoby na podtrzymanie rozmowy. Po odbytym szkoleniu będziesz w stanie swobodnie opowiedzieć o swojej pracy i życiu prywatnym, poprawnie używać najważniejszych słów i terminów z zakresu informatyki, ale także właściwie je wymówisz - co robi szczególne wrażenie na rekruterach. Autor szkolenia przygotował dla Ciebie również sporo bardzo przydatnych porad językowych, dzięki którym przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej, jak to możliwe.

Wybrane bestsellery

O autorze książki

Piotr Święcicki od ponad 25 lat pracuje jako lektor, nauczyciel i metodyk języka angielskiego. Jest autorem podręczników, szkoli nauczycieli, tworzy e-learningowe materiały do nauki języka angielskiego, webinary, pracuje też jako tłumacz. Na swoich kursach uczył wielu informatyków, dzięki czemu ma wgląd w potrzeby językowe tego zawodu. W wolnym czasie lubi podróżować po bezdrożach, doucza się na temat teorii świadomości, ewolucji i czyta artykuły z dziedziny psychologii, historii i językoznawstwa.

Jeśli pragniesz zdobyć wymarzoną posadę programisty lub developera, a Twoja rozmowa rekrutacyjna będzie się odbywać w języku angielskim, koniecznie skorzystaj z tego kursu i gruntownie przygotuj się do spotkania.

Videopoint - inne kursy

Zamknij

Przenieś na półkę

Proszę czekać...
ajax-loader

Zamknij

Wybierz metodę płatności

Zamknij Pobierz aplikację mobilną Ebookpoint