ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Rehabilitacja dziecka niewidomego w rodzinie (ebook)(audiobook)(audiobook)

Wydawnictwo:
E-bookowo
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
95
     PDF

Ebook

10,25 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Praca Małgorzaty Turskiej ukazuje rolę rodziny w rehabilitacji dziecka niewidomego w wieku przedszkolnym. Rodzina pełni zasadniczą rolę w wychowaniu, szczególnie we wczesnym okresie życia. Dziecko niepełnosprawne wymaga wyjątkowej opieki ze strony rodziców, która powinna być wsparta elementami rehabilitacji. Co prawda, wielu rodziców uważa, że rehabilitacją powinny zajmować się wyspecjalizowane instytucje. Jednak to najbliższa rodzina odgrywa najważniejszą rolę w rozwoju dziecka. Praca ukazuje z jakimi problemami muszą zmierzyć się rodzice dzieci niewidomych i jak sobie z nimi radzą starając się uczestniczyć w wielowymiarowym procesie rehabilitacji ich dzieci. Spis treści: WSTĘP    ROZDZIAŁ I:  PROBLEMATYKA DZIECKA NIEWIDOMEGO W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU 1.1 FUNKCJONOWANIE NARZĄDU WZROKU    1.2 WADY WZROKU    1.3 DZIECKO NIEWIDOME I SŁABOWIDZĄCE    1.4 SKUTKI USZKODZENIA ANALIZATORA WZROKU    1.5 POTRZEBY ROZWOJOWE DZIECI Z USZKODZONYM WZROKIEM    ROZDZIAŁ II  RODZINA W PROCESIE REHABILITACJI 2.1 RODZINA Z DZIECKIEM NIEWIDOMYM. CECHY SWOISTE    2.2 OGÓLNE CELE REHABILITACJI    2.3 REHABILITACJA DZIECKA NIEWIDOMEGO    2.4  UDZIAŁ RODZINY WE WSPOMAGANIU DZIECKA NIEWIDOMEGO    ROZDZIAŁ III: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 3.1 CEL, PRZEDMIOT I ZAKRES BADAŃ    3.2 PROBLEMY I PYTANIA BADAWCZE    3.3 METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE    3.4 ORGANIZACJA PRZEBIEGU BADAŃ    3.5 CHARAKTERYSTYKA BADANEJ PRÓBY    ROZDZIAŁ IV: CECHY BADANYCH RODZIN 4.1 SYTUACJA SOCJOBYTOWA W RODZINACH    4.2 STRUKTURA BADANYCH RODZIN    4.3 WARTOŚCI PREFEROWANE W RODZINACH    4.4 PODSUMOWANIE    ROZDZIAŁ V: POSTAWY RODZICÓW WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA 5.1 REAKCJA RODZICÓW NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ    5.2 UDZIAŁ RODZICÓW W PROCESIE REHABILITACJI    5.3 METODY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCZEGO    5.4 ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA Z ZEWNĄTRZ    5.5 PODSUMOWANIE    ROZDZIAŁ VI: WNIOSKI I POSTULATY PEDAGOGICZNE 6.1 SYNTEZA UOGÓLNIAJĄCA    6.2 POSTULATY PEDAGOGICZNE    BIBLIOGRAFIA    SPIS TABEL    SPIS WYKRESÓW    ANEKS MARIA ZIEMSKA: KWESTIONARIUSZ DLA RODZICÓW    KWESTIONARIUSZ WYWIADU    SKALA WARTOŚCI SCHELEROWSKICH  
0 Turska Małgorzata

Zamknij

Wybierz metodę płatności