ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta

Okładka książki Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta

Okładka książki Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta

Okładka książki Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
44
     PDF

Ebook

8,50 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Poleć tę książkę znajomemu Poleć tę książkę znajomemu!!

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W moich filo­zo­ficz­nych poszu­ki­wa­niach, jako swo­iste memento, towa­rzy­szy mi zda­nie Leszka Koła­kow­skiego: Silne prze­ko­na­nia łatwo rodzą fana­tyzm; scep­ty­cyzm albo brak prze­ko­nań łatwo rodzą para­liż umy­słowy i moralny. Dosko­nale rozu­miem roz­terki Koła­kow­skiego, który z jed­nej strony dostrzega nie­bez­pie­czeń­stwa, które nie­sie za sobą filo­zo­fia oparta na dogma­tach, a z dru­giej poka­zuje, że scep­ty­cyzm jest dosko­na­łym narzę­dziem, ale nie może być celem filo­zo­fii.
0 Joanna Janicka

Zamknij

Wybierz metodę płatności