ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zjawy (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Zjawy

Okładka książki Zjawy

Okładka książki Zjawy

Okładka książki Zjawy

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Zja­wy Dy­my pach­ną­ce jak ko­lum­ny nie­ba  nad drzew si­wie­niem wy­so­ko, wy­so­ko,  i w nie­wi­dzial­nym od­bi­cie po­to­ku.  Czy­śmy tak tyl­ko za­my­śle­ni w Bo­gu,  czy nas już nie ma?    To wszyst­ko je­sień. Wszyst­ko znów omi­nie.  Cia­ło i po­piół, i smu­tek ten sam,  i ci­sza wiel­ka stoi na głę­bi­nie,  nie­na­sy­co­ny, ciem­ny dzban.    Wiem: to te sa­me ko­ło­wro­ty skle­pień  hu­czą u świa­teł wy­so­ko, wy­so­ko,  ku­le ogni­ste i zna­ki na nie­bie,  te sa­me idą po­są­gi ob­ło­ków.    A ja tam w do­le je­stem czło­wiek je­no,  ja nie po­zna­ję je­sie­ni i rzek,  spię­ty kro­ka­mi z bo­le­sną zie­mią,  le­d­wie prze­czu­wam da­le­ki brzeg.    A ja tam w do­le łak­nę i ko­nam,  Śmierć na mnie cięż­ka. Bu­rza schy­lo­na,  mknie po mnie gó­rą. Le­żę bez dna.    A ja tam w do­le łak­nę i oczy  tyl­ko mi cią­żą, gro­zą speł­nio­ne,  i ty­le serc się prze­ze mnie to­czy,  wszyst­kie spa­lo­ne.    Są tyl­ko te ski­nie­nia, któ­re czas prze­mil­czą,  skrzy­deł trze­pot czy rąk, czy gwiazd?  Wi­dzę we mgłach na no­wo wę­dru­ją­cy las  i noc ta­jem­ną, wil­czą.    Sta­ję u okna. Okno -- zwier­cia­dło,  zie­mię od­bi­je wy­so­ko, wy­so­ko,  i to, co w ciem­ność ka­mie­niem spa­dło,  spoj­rzy mi w pa­mięć jak świa­tła oko. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności