ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Stanisław Mazur
Okładka książki/ebooka Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Okładka książki Zarządzanie Publiczne nr 4(26)/2013

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
108
     PDF

Spis treści [Contents]

Ewelina Zarzycka, Marcin Michalak: Zakres i kierunki wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w pomiarze dokonańw kontekście New Public Management ujęcie instytucjonalne [Implementation of management accounting tools for performance measurement in the context of New Public Management an institutional approach], doi 10.7366/1898352942601, s. 519;
Wojciech Szymla: Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego a bezpieczeństwoenergetyczne Polski po 1989 r. [The effects of the restructuring of power sector companies in terms of maintaining the energy security in Poland after 1989], doi 10.7366/1898352942602, s. 2033;
Andrzej Zybała: Polityki publiczne wobec wzorców zarządzania publicznego [Public policy and patterns of public governance], doi 10.7366/1898352942603, s. 3448;
Agnieszka Pach-Gurgul, Marta Ulbrych: Znaczenie Turcji dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej [The importance of Turkey for the energy security in the European Union], doi 10.7366/1898352942604, s. 4966;
Paweł Smaga: Lekcje z kryzysu finansowego [Lessons from the financial crisis], doi 10.7366/1898352942605, s. 6783.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

Bob Jessop: The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development, doi 10.7366/1898352942606, s. 8499.

Wywiady [Interviews]

Marek Benio: O konkurencyjności Europy różnych prędkości i Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej. Rozmowa z Małgorzatą Handzlik, posłanką do Parlamentu Europejskiego [On the multi-speed Europes competitiveness and the European Citizens Initiative. An interview with Małgorzata Handzlik, Member of the European Parliament], doi 10.7366/1898352942607, s. 100102.

Recenzje [Reviews]

Maria Wiśniewska: Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne [Andrzej K. Koźmiński, Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne ], s. 103105.

0 Stanisław Mazur

Zamknij

Wybierz metodę płatności