ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu

Okładka książki Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu

Okładka książki Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu

Okładka książki Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
204
     PDF

Ebook

27,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Celem niniejszej pracy jest synteza aktualnej wiedzy z zakresu modelowania systemów, procesów i sieci logistycznych poddanych zakłóceniom ze strony
zmiennego i niepewnego otoczenia oraz przedstawienie na tym tle koncepcji kompleksowego zarządzania logistycznego (ang. Total Logistic Management – TLM).
Treść książki została podzielona na pięć głównych części. W pierwszej z nich przedstawiono systemowe i procesowe uwarunkowania współczesnych sieci logistycznych jako fundament do zdefiniowania podstawowych pojęć stosowanych w pracy. W kolejnym rozdziale omówiono koncepcję wiedzy niedoskonałej i na tym tle dokonano krytycznej analizy istniejących metod formalizacji opisu niepewności danych, informacji oraz wiedzy. Wprowadzono pojęcie wartości użytkowej informacji oraz zaproponowano metodę oceny stopnia przydatności informacji z wykorzystaniem logiki rozmytej. Omówiono metody zapewnienia jakości
pozyskiwania i transmisji informacji oraz praktycznego przygotowania informacji dla potrzeb decydenta.
W dalszej części pracy przedstawiono problematykę modelowania sieci i procesów logistycznych. Zdefiniowano pojęcie infrastruktury logistycznej
oraz omówiono typowe struktury, topologie i konfiguracje sieci logistycznych. Przedstawiono metody modelowania procesów logistycznych, standardy specyfikacji procesów oraz modele referencyjne stosowane do analizy i projektowania łańcuchów dostaw. Zaprezentowano metody modelowania zmienności otoczenia sieci logistycznych, przy czym oddzielnie omówiono metody probabilistyczne i statystyczne, będące podstawą prognozowania zmienności przewidywalnej, a oddzielnie metody analogowe i heurystyczne stosowane w przypadku zmienności
nieprzewidywalnej.
Kolejna część pracy dotyczy modelowania ciągłości działania sieci logistycznych w warunkach zmienności otoczenia, niepewności informacji i wiedzy oraz
ryzyka występowania zakłóceń w procesach logistycznych. W rozdziale omówiono metody identyfikacji źródeł ryzyka, zagrożeń i niebezpieczeństw oraz modelowania wynikających z nich narażeń w sieciach logistycznych. Wprowadzono pojęcia podatności i odporności na narażenia sieci logistycznych oraz zaproponowano agentowy model oceny podatności sieci logistycznej na narażenia, ilustrując go praktycznym przykładem z przemysłu metalurgicznego. Przedstawiono również uniwersalny system ekspertowy oparty na rozmytym modelu oceny odporności sieci logistycznej na narażenia. Rozdział kończy propozycja autorskiej metody oceny ryzyka utraty ciągłości działania sieci logistycznych.
W ostatniej części pracy omówiono problemy związane z zarządzaniem ryzykiem utraty ciągłości działania sieci logistycznych. Przedstawiono aktualne nurty
w zarządzaniu logistycznym i na tym tle koncepcję modelu kompleksowego zarządzania logistycznego jako zrównoważonego zarządzania ryzykiem utraty ciągłości
działania sieci logistycznych. W zakończeniu zasygnalizowano kierunki dalszych badań związanych z problematyką zapewnienia skuteczności, efektywności oraz ciągłości dostaw w warunkach dynamicznych zmian otoczenia.
0 Lech A. Bukowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności