ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

W żalu najczystszym (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka W żalu najczystszym

Okładka książki W żalu najczystszym

Okładka książki W żalu najczystszym

Okładka książki W żalu najczystszym

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
3
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W ża­lu naj­czyst­szym O, dziec­ko smut­ne, o ty za­gu­bio­ny  w ża­lu naj­czyst­szym za wrót nie­do­mknię­ciem,  któ­rę­dy by duch prze­wiał na­tchnio­nym cy­klo­nem  i wia­rę świę­cił.    Ty gdzie od­jeż­dżasz, coś anio­łów wi­dział  w lu­dziach znu­żo­nych, co szli nad stru­mie­niem,  i już od­bi­cia ich uj­rza­łeś świa­tłem,  gdy by­ły cie­niem?    Gdzie chcia­łeś wy­czuć pod dło­nią kształt la­wy,  któ­ra by w gem­my za­sty­ga­ła zwy­cięstw?  Czy gdzie się bunt nie z ognia, a z ma­ło­ści sta­wał,  a z pie­śni -- wy­ciem?    Czy gdzie się wol­ność sta­wa­ła sku­wa­niem  w imię po­wsta­łych, któ­rzy kła­dli no­we  kaj­da­ny, a znu­że­ni nad wia­rą czu­wa­niem,  spa­dli jak gło­wy?    Czyś ty nie wi­dział, że w sła­bo­ści wo­kół  nikt nie do­pa­trzył do koń­ca prze­zna­czeń  i że za ma­ły, by sta­nąć na co­kół,  wo­jow­nik pła­cze?    A wiesz, że mę­dr­ców i ma­gów speł­nie­nia  to nie­bo by­ło czy­nio­ne przez człe­ka,  by trwał dla ce­lu, szedł jak idzie -- cie­niem,  cze­kał jak cze­ka? [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności