ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

(W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...) (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka (W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...)

Okładka książki (W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...)

Okładka książki (W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...)

Okładka książki (W takiej ciszy słyszała, jak na godzin stopnie...)

Wydawnictwo:
Wolne Lektury
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
7
3w1 w pakiecie:
     PDF
     ePub
     Mobi

Ebook

3,49 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

(W ta­kiej ci­szy sły­sza­ła, jak na go­dzin stop­nie...) [...] W ta­kiej ci­szy sły­sza­ła, jak na go­dzin stop­nie  pnie się w niej ten ro­ślin­ny puch, tward­nie­je w orzech;  to by­ło dziec­ko ma­łe, któ­re wko­ły­sa­li  cie­płych swych ciał po­mru­kiem jak sze­le­stem mo­rza  w jej peł­nię i doj­rza­łość, któ­ra rów­na zie­mi  ogar­nę­ła i ro­sła rącz­ka­mi drob­ne­mi,  za­ry­sem ust ró­żo­wych, ro­ślin­ką ma­leń­ką,  któ­rą czu­ła pod lek­ko wy­cią­gnię­tą rę­ką.  ,,Wróć!" -- wo­ła­ła, a krzyk jej -- cień nie­do­ty­kal­ny,  pie­nił się w urnie no­cy. Drze­wa nie­bo nio­sły  i jak ry­bak, co trą­ci nie­ostroż­nym wio­słem  ta­ta­ra­ki i kwia­ty pod­wod­ne uka­że,  tak wiatr ob­ło­kom zwi­jał na­chmu­rzo­ne twa­rze  i od­sła­nia­ły gwiaz­dy czyst­sze od pian bie­li,  a w po­ko­ju na­dy­mał ża­gle złej po­ście­li,  któ­ra cze­ka­ła na nich, na ciał drzew­ny oplot,  w któ­rym by mi­łość uf­na za­mknę­ła się słod­ko. [...]

Krzysztof Kamil Baczyński
Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.
0 Krzysztof Kamil Baczyński

Zamknij

Wybierz metodę płatności