ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Ulicznica (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Elżbieta Isakiewcz
Okładka książki/ebooka Ulicznica

Okładka książki Ulicznica

Okładka książki Ulicznica

Okładka książki Ulicznica

Wydawnictwo:
Perspektywa
Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
2w1 w pakiecie:
     ePub
     Mobi
Ulicz­ni­ca przy­wo­ła­ła mnie do po­rząd­ku. Po­wi­nien po­znać ją każ­dy, kto wąt­pi, że my, Po­la­cy, po­tra­fi­my być wy­trwa­li i kon­se­kwent­ni w dzia­ła­niu. Każ­dy, kto ma dwie rę­ce i no­gi, a ję­czy. Każ­dy, kto sty­ka­jąc się z nie­szczę­ściem, są­dzi, że to zwy­cię­stwo ciem­no­ści. Każ­dy, kto wąt­pi, że na koń­cu jest jesz­cze coś, co na­zy­wa się cu­dem.
0 Elżbieta Isakiewcz

Zamknij

Wybierz metodę płatności