ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Sztuka Europy Wschodniej. Tom 2 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Sztuka Europy Wschodniej. Tom 2

Okładka książki Sztuka Europy Wschodniej. Tom 2

Okładka książki Sztuka Europy Wschodniej. Tom 2

Okładka książki Sztuka Europy Wschodniej. Tom 2

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
545
     PDF

Ebook

39,99 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Polska Rosja. Sztuka i historia. Tom II zawiera część artykułów z I Konferencji Polskich i rosyjskich Historyków Sztuki Polska-Rosja. Tom / Vol. II, 2014, POLSKA ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / : / POLAND RUSSIA: ART AND HISTORY II: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku / c, c - -XXI o / Polish art, Russian art and Polish-Russian artistic relations of XX-XXI century, red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Zofia Krasnopolska-Wesner Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Wstęp / / Introduction; SZTUKA W BUDOWIE NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA / / ART IN THE PROCESS OF BUI LDIN G NEW SOCIETY: . , / Y. F. Tsionglinsky (Jan Ciągliński) and the Russian Avant-garde painting; . , . . . 1900- ./ To the sources of the eastern wing of the Russian avant-garde. About the A. A . Kokels 1900s little-known paintings; Małgorzata Geron, Obrazy wielopłaszczyznowe Tytusa Czyżewskiego i skulptomalarstwo Aleksandra Archipenki / Multi-plane paintings by Tytus Czyżewski and sculpto-painting of Alexander Archipenko; . , / How can one render protolanguage?; . , / Kazimir Malevich as an art-critic; . , --: ( ) (18901950) (18791935) ( ) / "Polish" Fellows of the Institute of Art History in St. Petersburg-Leningrad: Jan Tadeusz Bogdan Żarnowski (Ivan Ivanovich Zharnovskij) (18901950) and Kazimir Malevich (18791935) (on unpublished material); . , . ; Kazimir Malevich. Specific of his life through the view of the psychology; Artur Kamczycki, Mistyczne narzędzia awangardy rosyjskiej. Przykład El Lissitzkyego / The mystic tools of the Soviet avant-garde. The case of El Lissitzky; Janusz Zagrodzki,Władysław Strzemiński obrazy słów / Władysław Strzemiński picture words; . , ( 192030- ) / Avant-garde and construction of the New Man: utopias of the 1920s-30s ; . , . . (18881941) / International style Art Deco and the output of N. A. Rusakov (18881941); . , ( 1920- ) / Graphical group Rider (Vsadnik) (to the history of Soviet engraving of the 1920s); . , - () / The role and significance of constructive and experimental workshop of modern theatre (KMST); Tadeusz Barucki, Awangardowa architektura radziecka ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Konstantina Melnikowa / Soviet avantgarde architecture and Konstantin Melnikov as one of its leading architects; Tomasz Śleboda, Twórczość Edgara Norwertha / The output of Edgar Norwerth; , . . / S. V. Dombrovsky and the Polish architects in the Urals; Joanna Kucharzewska, Radzieccy i polscy architekci wobec maszyny do mieszkania / Soviet and Polish architects towards a machine for living; . , : / From the project of reconstruction of Breslau to the scheme of Greater Moscow: transformation of E. Mays town-planning concept; Piotr Juszkiewicz, Życie codzienne w mieście liniowym / Quotidian life in the linear city. SZTUKA I POLITYKA / / ART AND POLITICS: . , 19221939 . ( ); The Image of Poland in the Soviet caricature of the interwar period (on Crocodile materials); . , 19201940- : / The Others in the palekh lacquer miniature of 192030 years: the case of Poland; . , ( ) / Beside adaptation and rebellion. Vladimir Favorsky. Choices of an artist in a totalitarian state; Katarzyna Kulpińska, Czarna kreska na białym tle drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską / Black line against white background Soviet woodcut in Polish art criticism of the 1930s and its influence of Polish graphic art; Iwona Luba, Paradoks sztuki oficjalnej. Polsko-rosyjsko-radziecki galimatias / The Paradox of the official Polish art: Polish-Russian/Soviet hotch potch ; . , ( 19301980- ) / Socialist realism in the art and arts theory (the sorry, negative experience of the Russia 19301980); . , ? / What is Socialist Realism in architecture?; . , 1930- / Architectural competitions in the Soviet Union during the 1930s and the formation of Soviet Art Deco and neo-classical styles; . , / Repressive Polish architects in Kazakhstan; , : 1939 1941/ Lvivs acquaintance with the Stalins socialist realism: sculpture works during the period October 1939 June 1941; Aleksandra Sumorok, Socrealizm polski? Socrealizm w Polsce? Relacje architektury polskiej i radzieckiej w latach 19491956. Kilka uwag badawczych / Polish socialist realism or socialist realism in Poland? Relation between Polish and Russian architecture in the period of 19491956. Selected aspects; Katarzyna Rogalska, Konkursowe projekty architektoniczne i urbanistyczne Zygmunta Stępińskiego z lat 19471956.Moskwa Berlin Warszawa / Zygmunt Stępińskis architectural and urban competition projects in the years 19471956. Moscow Berlin Warsaw. SZTUKA NA EMIGRACJI / / ART IN EXILE: . , / On the question of the fate of the Silver Age in the Russian emigration of the first wave in Paris; . , . 19201930 / Russian artistic schools in emigration. 19201930's; Lila Dmochowska, Z bliska zawsze widać lepiej niż z daleka Leopold Zborowski i Chaim Soutine widziani oczami kronikarzy życia paryskiej bohemy / Up close, you can see better than ever from afar Zborowski and Soutine chroniclers of life seen through the eyes bohemian Paris; Małgorzata Maria Grąbczewska, Pierre Choumoff, polsko-rosyjski fotograf paryskiej bohemy / Pierre Choumoff Polish-Russian photographer of Parisian Bohemia; . , / Architecture of the Russian abroad in Europe and peculiarities of this phenomenon in Poland; Irina Obuchowa-Zielińska, Problemy badań sztuki na uchodźctwie: Polska na mapie rosyjskich badań nad emigracją / The problems in the study of art history: Poland on the map of Russian emigrants studying; . , : / Dmitry Filosofov in exile: dialogue of cultures and practices to combat; . , : / On the crossroads of cultures: Victor Podgursky artist and art teacher; . , : / From history of Siberian Polonia (Polish Diaspora): Kazimir Zelenevsky (Kazimierz Zieleniewski); Jan Wiktor Sienkiewicz, Wyprowadzeni z nieludzkiej ziemi. Artyści wokół Andersa / Marching out of Inhumane Land. Polish Artists around General Anders. SZTUKA MIĘDZY TOTALITARYZMEM A NOWĄ DUCHOWOŚCIĄ / / ART BETWEEN TOTA LITARIANISM AND THE NEW SPIRITUALITY: . , 19501970- : / Russian and Polish art between 19501970: collective influence and historical parallels; . , . / Pictorial section of Moscow graphic artists city committee. Experience of different artistic opinions in late Soviet age; Irina Gavrash, Ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych w byłym Maneżu w Moskwie w 1958/1959 / Polish exposition at the International Art Exhibition of Socialist Countries in former Moscow Manege in 1958/1959; Karolina Zychowicz, Nadia Leger za żelazną kurtyną wystawa Fernanda Legera w Moskwie (1963) i Warszawie (1971) / Nadia Léger behind the iron curtain. The exhibitions of Fernand Léger in Moscow (1963) and Warsaw (1971); . , 60- ( ) / Severe style in Soviet art of 60.; . , / Vera Kostrovitskaya and pictorial Requiem by Solomon Gershov; Katarzyna Osińska, Kantor Meyerhold. Paralele / Kantor Meyerhold: Parallels; Lech Stangret, W oparach traumy. Rosyjskie fascynacje w twórczości Marii Stangret i Tadeusza Kantora artystów Galerii Foksal / Russians fascination with the works of Maria Stangret and Tadeusz Kantor Foksal Gallery artists; Waldemar Okoń, Malewicz teraz / Malevich at present; Anna Markowska, Pejzaż ometkowany. Marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Wschodniej po roku 1989 / Branded landscape: an artists brand and signature in the public space of Eastern Europe after 1989; . , / Ontology of the post-Soviet religious art ; . , . . / Painting of the Nizhny Novgorod Diocese of the end of the 20th century. Strokes to history; Jerzy Uścinowicz, Między Wschodem i Zachodem ekumenizm w sztuce sakralnej pogranicza / Between East and West ecumenism in the sacral art of the borderland.
0 Jerzy Malinowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności