ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
praca zbiorowa
Okładka książki/ebooka Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

Okładka książki Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach)

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
15
     PDF
 Świadectwo pracy – umowy terminowe
Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe 
Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
Świadectwo pracy – urlop
Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu przez byłego pracownika prawa do wyższego wymiaru urlopu
Rozliczenie się z pracownikiem z należnego urlopu w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego
Staż pracy i urlop wypoczynkowy pracownika podejmującego pracę w roku zwolnienia ze służby zawodowej w wojsku
Świadectwo pracy – tryb rozwiązania umowy
Treść świadectwa pracy w punkcie dotyczącym trybu rozwiązania umowy z pracownikiem zwalnianym z powodu likwidacji stanowiska
Uzupełnienie lub wydanie nowego świadectwa pracy po prawomocnym orzeczeniu sądowym
Świadectwo pracy – emerytura
Treść świadectwa pracy dla pracownika, który rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę
Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przechodzącym na emeryturę w świadectwie pracy
Świadectwo pracy – wydanie na wniosek
Wydanie, na wniosek pracownika, świadectwa pracy w trakcie trwającego zatrudnienia
Świadectwo pracy – okresy nieskładkowe
Jakich absencji nie wykazuje się w świadectwie pracy
Świadectwo pracy – odszkodowanie
Świadectwo pracy – wzór
Świadectwo pracy po wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony przez pracodawcę
0 praca zbiorowa

Zamknij

Wybierz metodę płatności