ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Studia Socjologiczno-Polityczne 2015/1 (03). Seria nowa. Wybory w Europie i wybory w czasach kryzysu gospodarczego (ebook)(audiobook)(audiobook)

Autor:
Wojciech Rafałowski
Okładka książki/ebooka Studia Socjologiczno-Polityczne 2015/1 (03). Seria nowa. Wybory w Europie i wybory w czasach kryzysu gospodarczego

Okładka książki Studia Socjologiczno-Polityczne 2015/1 (03). Seria nowa. Wybory w Europie i wybory w czasach kryzysu gospodarczego

Okładka książki Studia Socjologiczno-Polityczne 2015/1 (03). Seria nowa. Wybory w Europie i wybory w czasach kryzysu gospodarczego

Okładka książki Studia Socjologiczno-Polityczne 2015/1 (03). Seria nowa. Wybory w Europie i wybory w czasach kryzysu gospodarczego

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
131
     PDF
Czasopismo bezpośrednio nawiązuje do Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to tradycyjny półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości i łączący diagnozy rzeczywistości społecznej z projektami zmian. W centrum zainteresowania czasopisma jawi się zjawisko władzy politycznej, która spaja różnego rodzaju wspólnoty, w tym najważniejszą z nich - państwo. Inne wielkie tematy żywo interesujące Redakcję to demokracja, kondycja obywatelstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Kwestie państwa, demokracji, obywatelstwa, społeczeństwa obywatelskiego rozpatrywane są zarówno w porządku normatywnym, jak i deskryptywnym. Prymat w czasopiśmie ma problematyka funkcjonowania polskiego systemu politycznego, ale Redakcja zabiega też o studia komparatystyczne oraz o teoretyczne analizy procesów globalnych, jak również o równowagę artykułów o charakterze teoretycznym i artykułów referujących badania empiryczne.
0 Wojciech Rafałowski

Zamknij

Wybierz metodę płatności