ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(64)/2016 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Studia Regionalne i Lokalne nr 2(64)/2016

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(64)/2016

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(64)/2016

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(64)/2016

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
159
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Artykuły [Articles] Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska: Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce [Local tax competition in Poland], doi: 10.7366/1509499526401, s. 529; Piotr Werner: Efekt odbicia w rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w Polsce [The rebound effect in ICT development in households in Poland], doi: 10.7366/1509499526402, s. 3049; Marek W. Kozak: Historyczne rezydencje w Czechach i Polsce: zróżnicowania regionalne i przyczyny odmienności [Historical residences in the Czech Republic and in Poland: Regional variation and reasons of the differences], doi: 10.7366/1509499526403, s. 5067; Mieczysław Adamowicz, Paweł Janulewicz: Ocena poziomu rozwoju dużych miast w Polsce wyniki badań wykorzystujących wzorzec rozwoju Hellwiga [Evaluation of socio-economic development of large cities in Poland results of a study with the use of the Hellwig development pattern method], doi: 10.7366/1509499526404, s. 6886; Mariusz Malinowski: Potencjał ludzki a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw wykorzystanie metod taksonomicznych w ujęciu regionalnym [Human potential and economic effectiveness of enterprises: Application of taxonomic measures in a regional spectrum], doi: 10.7366/1509499526405, s. 87109; Katarzyna Radzik-Maruszak: Model Tampere przykład realizacji idei nowego współzarządzania publicznego [The Tampere model: An example of implementation of the New Public Governance idea], doi: 10.7366/1509499526406, s. 110131; Urszula Kaźmierczak: Znaczenie lokalnej produkcji surowców skalnych dla gospodarki gmin [The significance of local raw rock material mining for the communes economy], doi: 10.7366/1509499526407, s. 132148; Roman Szul: Wielki Inspirato. Wokół poglądów ekonomicznych i społeczno-politycznych Antoniego Kuklińskiego, doi: 10.7366/1509499526408, s. 149157.
0 Grzegorz Gorzelak

Zamknij

Wybierz metodę płatności