ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013 (ebook)(audiobook)(audiobook)

Okładka książki/ebooka Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

Okładka książki Studia Regionalne i Lokalne nr 2(52)/2013

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
125
     PDF

Ebook

13,00 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

Przenieś na półkę

Do przechowalni

W numerze [Contents]

Paweł Swianiewicz: Konkurencja o środki unijne w opiniach polityków i pracowników samorządowych [Competing for EU funds the opinions of politicians and local government officials], s. 531;
Anna Weszczak, Aneta Staszek: The structural and geographical analysis of occupational diseases in Poland in the years 20032010 [Analiza strukturalno-geograficzna występowania chorób zawodowych w Polsce w latach 20032010], s. 3245;
Piotr Dawidko: Ścieżki rozwojowe miast monozakładowych 20 lat po transformacji ustrojowej na przykładzie Stalowej Woli i Tarnobrzega [Development paths of Polish factory towns 20 years after the political transformation (on the examples of Stalowa Wola and Tarnobrzeg)], s. 4661;
Anna Kołomycew, Agnieszka Pawłowska: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie podkarpackim [Intersectoral partnerships in the development of rural areas the case of Local Action Groups in the Podkarpackie voivodeship], s. 6280;
Janusz Heller, Eliza Farelnik: Finanse i samodzielność ekonomiczna a ustrój samorządów terytorialnych w Polsce [Finances and economic independence versus the political system of local government in Poland], s. 8194;
Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Rozpoznanie typów strategii rozwojowych gmin z wykorzystaniem wielokryterialnych metod podejmowania decyzji [Multi-criteria decision-making as a tool for distinguishing types of developmental strategies in communes], s. 95110;
Sprawozdania [Raports]
Ruta Śpiewak: Sprawozdanie z konferencji Drobne gospodarstwa wielki problem zorganizowanej 11 marca 2013 roku, w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, s. 111113;

Recenzje [Book Reviews]
Janusz T. Hryniewicz: A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, s. 114119;
Maciej J. Nowak: Małgorzata Czornik (red.), Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym, s. 120123.
0 Grzegorz Gorzelak

Zamknij

Wybierz metodę płatności